1. Yargı Paketinde Neler Var?

Yargı sisteminde yeni düzenlemeler öngören 1. Yargı Paketi kanun teklifi 30.09.2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. 39 . maddeden oluşan Teklif metni  ile avukatlara yeşil pasaport,  OHAL döneminde iptal edilen pasaportlar, Temyiz kapsamının genişletilmesi, seri muhakeme usulü ve basit yargılama usulü gibi düzenlemelere yer verilmiştir.

Avukatlara Yeşil Pasaport

Düzenlemeyle baro levhasına kayıtlı ve en az on beş yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilebilmesi amaçlanmaktadır.

Düzenlemeyle, kamu hizmeti ve serbest meslek şeklinde ifa edilen avukatlık mesleği mensuplarının yabancı ülke ve uluslararası adli ve idari mercilerde mesleklerini daha kolay ve hızlı bir şekilde icra edilebilmelerine imkan tanınmaktadır.

15 yıllık sürenin hesaplanmasında 1136 sayılı Avukatlık Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Hususi damgalı pasaportun verilebilmesi için aranan kıdem ve halen baroya kayıtlı olarak fiilen avukatlık yapıyor olma şartlarının yanında talep sahibi hakkında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kıstın Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı da aranacaktır.

OHAL Döneminde İptal Edilen Pasaportlar

21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenlerin pasaportları iptal edilmiş ya da pasaport verilmesi taleplerinin reddedilmesi yönünde işlem tesis edilmiştir.

5682 sayılı Kanunda düzenleme yapmak suretiyle, uygulamada yaşanan bu sorunun giderilmesi amacıyla belirtilen nedenlerden dolayı pasaportları iptal edilenler veya pasaport verilmesi talepleri reddedilenlere belirli koşulların bulunması durumunda İçişleri Bakanlığınca pasaport verilebilmesine imkan tanınmaktadır.

Avukatlara Sınav

Teklifle getirilen. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına ilişkin düzenleme kapsamında maddeyle 1136 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde değişiklik yapılarak avukatlık staj başvurusu yapmak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı düzenlenmektedir.

İdari Davalara Ses ve Görüntü

2577 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, hukuk yargılamasında uygulanan ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrasına dair hükümlerin idari yargıda da uygulanmasına imkan tanınmaktadır.

Düzenlemeyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle taahhüt edilen adil yargılanma hakkının sağlanması ve Anayasanın 141 inci maddesinde yargıya verilen görev doğrultusunda davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.

Seri Muhakeme Usulü

Seri muhakeme usulü, şüphelinin daha az bir yaptırım beklentisiyle bu usulün uygulanmasını kabul etmesi üzerine başlamaktadır. Bu usul, bir tarafla şüpheli diğer tarafta savcılık ile hüküm ve denetim makamı olarak mahkemenin bulunduğu bir süreci ifade etmektedir.

Belirli bir önem derecesinin altındaki  suçlarda muhakeme sürecinin formalitelerden arındırılmasını ve kısaltılmasını, işlenen suçlara kısa süre içinde etkili ve orantılı bir karşılık verilerek bozulan kamu düzeninin yeniden sağlanmasını amaçlamaktadır.

Basit Yargılama Usulü

Ceza Muhakemesi Kanununun mülga 251 inci maddesi yeniden düzenlenmekte ve basit yargılama usulünün sisteme dahil edilmesi öngörülmektedir.

"Basit yargılama usulü" adı altında yeni bir yargılama usulü getirilmektedir. Maddenin birinci fıkrasıyla, asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren ve adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin yargılamaların basit yargılama usulüne göre yapılabileceği kabul edilmektedir.

Temyiz Kapsamı Genişletiliyor

CMK 286'ncı maddesine yapılan ekleme ile temyiz edilecek kararların kapsamı genişletilmektedir.

Yapılan düzenlemeye göre CMK 286 ikinci fıkrada belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir;

a) Türk Ceza Kanununda ver alan;

1. Hakaret (madde 125, üçüncü fıkra),

2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (madde 213),

3. Suç işlemeye tahrik (madde 214),

4. Suçu ve suçluyu övme (madde 215),

5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde 216).

6. Kanunlara uymamaya tahrik (madde 217),

7. Cumhurbaşkanına hakaret (madde 299),

8. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (madde 300),

9. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (madde 301),

10. Silâhlı örgüt (madde 314),

11. Halkı askerlikten soğutma (madde 318),
suçları

b) Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 31 inci maddesi ve 32 nci maddesinde yer alan suçlar.

Yargı Paketinin Tamamına erişmek için TIKLAYINIZ.

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir