2013/11 Sayılı Genelge (24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge İşlenmiş Haliyle)

Bilindiği üzere, 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 8/3/2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair 7071, 7072, 7074, 7077, 7078, 7079, 7082 sayılı kanunlar ile 5510 sayılı Kanunda düzenlemeler yapılmıştır.

Diğer taraftan, 10/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu genelge ile

-Köy ve güvenlik korucuları,

-Kooperatiflerde Çalışanların Sigortalılığı,

-Vakıflarda Çalışanların Sigortalılığı,

-İhtiyat pilotların sigortalılığı,

-Özel iş yerinden kamu iş yerine, kamu iş yerinden özel iş yerine geçenlerin gün sayısının belirlenmesi,

-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların iş kazası geçirdiği tarihteki sigortalılığı,

-Birden fazla iş yerinde kısmı süreli çalışma,

-Çırakların sigortalılığı,

-7091 sayılı Kanun gereğince vazife malullüğü aylığı bağlanmayıp tazminat hakkından yararlananlar,

-Kayyım olarak atananlar,

-Güvenlik korucularının bildirimi,

-Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabiplerin 65 yaşından sonra geçen çalışmaları,

-Öğretim üyelerinin çalışmaları,

-Belge Türü Değişiklik Talepleri,

-Zorunlu sigortalılığın sona erdiği tarihten sonradaki isteğe bağlı sigortalılık sürelerinin değerlendirilmesi,

-Denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçü olarak görev yapanların itibari hizmet süresinden yararlandırılmaları,

-2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ederken 1479 veya 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları başlatılanlar,

-Şirket ortağı olup Kurumca (4/b) kapsamında tescili yapılanların, ortağı olduğu şirketten daha sonra (4/a) kapsamında kapsamında bildirilmesi,

-Şirket ortağı olup Kurumca (4/b) kapsamında tescili yapılmamış olanların, ortağı olduğu şirketten daha sonra veya aynı gün (4/a) kapsamında bildirilmesi,

-(4/a) kapsamında sigortalı olup çalıştığı işyerine veya başka bir şirkete ortak olanlar,

-Muhtar sigortalılığı ile aynı anda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin diğer sigortalılık statülerinde çalışması bulunanlar,

-Yurt dışı ve yurt içi hizmet sürelerinin çakışması

-2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların borçlanmalarının değerlendirilmesi gibi konularda değişiklikler yapılmıştır.

2013/11 SAYILI GENELGE 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge İşlenmiş Haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 860 total views,  2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir