2018 YILINDAKİ FATURALARIN KDV’Sİ 2019 YILINDA İNDİRİLEBİLİR Mİ?

Bilindiği üzere 7104 sayılı Torba Kanun ile birlikte vergi mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda KDV’nin “takvim yılını aşmamak” kaydıyla indirim konusu yapılabileceği belirtilmekteydi.

29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “vuku bulduğu” ibaresinden sonra gelmek üzere “takvim yılını takip eden” ibaresi eklenmiş ve aynı Kanunun 29 uncu maddesiyle bu değişikliğin 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.

Buna göre 3065 sayılı KDV Kanununun 29’uncu maddesinde yer alan “takvim yılını aşmamak” ifadesi “takvim yılını takip eden takvim yılını aşmamak kaydıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

Sonuç itibariyle Kanundaki ifadelerden 2018 yılında indirim konusu yapılamayan veya geciken faturaların KDV’sinin 2019 yılında indirim yapılabileceği sonucu çıkmaktadır.

Ancak henüz taslak halinde olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 22 Seri No.lu Tebliğ Taslağına göre 2018 yılında indirilemeyen KDV’lerin 2019 yılında indirilemeyeceği öngörülmektedir.

Söz konusu maddenin yürürlük tarihi 01.01.2019 tarihi olduğundan KDV Tebliğ taslağında vergiyi doğuran olayın 2019 yılında gerçekleşmesi durumunda 2020 takvim yılını aşmamak şartıyla indirim konusu yapılabileceği ancak 2018 takvim yılına ait mal ve hizmet alımlarına ait belgelerin 2019 yılında indirim konusu yapılamayacağı öngörülmektedir.

Yukarıda eleştirmiş olduğumuz 2018 yılı KDV’lerinin 2019 da indirilemeyeceği konusunda taslakta değişikliğe gidilmiş ve 23 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır:

Buna göre 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmetler alımlarında vergiyi doğuran olayın 2018 yılında gerçekleşmesi halinde 2019 yılını aşmamak üzere deftere kaydedilerek KDV’si indirim konusu yapılabilecektir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 15,024 total views,  6 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir