2019 YILI 4857 SAYILI KANUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranında idari para cezalarına zam yapılmaktadır. Söz konusu oran da Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

2019 yılı idari para cezalarının güncellenmesi gereken oran ise TÜİK tarafından %23,73 olarak belirlenmiştir. Buna göre 2018 yılı tutarlarının %23,73 olarak güncellenmesi durumunda 2019 yılı idari para ceza tutarlarına ulaşılacaktır.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

No Kanun
Maddesi
Ceza
Maddesi
Fiil 1.1.2019
Ceza
Miktarı
Açıklama
1 3 98 İş yerini
muvazalı
olarak bildirmek.
26.027,00 İş yerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
2 5 99/a İşçilere eşit davranma
ilkesine aykırı davranmak
219,00 Bu durumdaki her işçi için
3 7 99/a Geçici İş İlişkisine ilişkin
yükümlülüklere uymamak
219,00 Bu durumdaki her işçi için
4 8 99/b Çalışma koşullarına
ilişkin belgeyi vermemek
219,00 Bu durumdaki her işçi için
5 14 99/b Çağrı üzerine çalışma
hükümlerine aykırı
davranmak
219,00 Bu durumdaki her işçi için
6 28 99/c İşten ayrılan işçiye
Çalışma Belgesi vermemek,
belgeye gerçeğe
aykırı bilgi yazmak
219,00 Bu durumdaki her işçi için
7 29 100 Madde hükmüne aykırı
olarak işçi çıkartmak
(toplu işçi çıkarma)
857,00 Bu durumdaki her işçi için
8 30 101 Özürlü ve Eski Hükümlü
Çalıştırmamak
3.250,00 Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve
çalıştırılmayan her ay için
9 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş
sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek
236,00 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
10 32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit
istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına
ödememek
236,00 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
11 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 857,00
12 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin
sebep ve hesabını bildirmemek
857,00
13 39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 236,00 Bu durumdaki her işçi ve her ay için
14 41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak
ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde
yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak
416,00 Bu durumdaki her işçi için
15 52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek 857,00
16 56 103 Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 416,00 Bu durumdaki her işçi için
17 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik
ödemek
416,00 Bu durumdaki her işçi için
18 59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 416,00 Bu durumdaki her işçi için
19 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak
izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak
416,00 Bu durumdaki her işçi için
20 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine
uymamak
2.292,00
21 64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 416,00 Bu durumdaki her işçi için
22 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 2.292,00
23 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve
gündüz postalarını değiştirmemek
2.292,00
24 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı
davranmak
2.292,00
25 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 2.292,00
26 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili
yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek
2.292,00
27 74 104 Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak
veya ücretsiz izin vermemek
2.292,00
28 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 2.292,00
29 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 2.292,00
42 92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek,
gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek; iş
müfettişlerinin 92/1 fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine
her çeşit kolaylığı göstermemek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin
yerine getirmemek
20.822,00
43 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce
telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut
ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda
bulunmak.
20.822,00

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir