2019 YILI İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ

İlave tediye, 6772 sayılı “Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun” düzenlemesi gereğince, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idarelerde “hizmet akdi” ile çalışan işçilerine ödenir. 2019 yılı ilave tediyeleri ödemeleri belli olmuştur.

30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre kamu işçilerine birinci taksiti 31 Ocak 2019 tarihinde ikinci taksiti ise 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenecektir.

6772 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında maden işletmelerinin münhasıran yer altına çalışan işçileri ise ilave tediyenin tamamını 23.12.2019 tarihinde alabilecektir.

696 sayılı KHK ile Belediye Şirketlerine Geçen İşçilerin İlave Tediyesi

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK kapsamında belediyelerde taşeron olarak çalışan personeller belediye şirketlerine geçirilmişti. Geçiş işlemi ile birlikte belediye şirketlerine geçirilen personelin ilave tediyeye hak kazanıp kazanmadıkları tartışılagelen bir konuydu.

Yargıtay 22. Dairesi, 2017 yılında vermiş olduğu bir kararda 6772 sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamındaki idarelerin tek tek sayıldığından bahisle belediye şirketlerinin bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmayacağına karar vermiştir.

Böylece 696 sayılı KHK kapsamında belediye şirket çalışanlarının 6772 sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamında ilave tediye almasının mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.

696 sayılı KHK Kapsamında Belediye Şirketlerinde Çalıştırılan İşçiler İçin Çözüm

6772 sayılı Kanunun Ek Madde-2’inci maddesinde 6772 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan iş yerlerinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmeleri ile en çok dört ikramiyeye kadar ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçirilen işçilere 6772 sayılı Kanunun 1. maddesinden değil de Ek Madde-2 üzerinden ikramiye ödenmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 5,663 total views,  2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir