2019 YILI MEMUR YEMEK YARDIMI

Mevzuatımızda memurlara öğle yemeği verilmesi uygulaması yıllardır uygulanmaktadır. Memurlara öğle yemeğinin verilmesi sadece Kurum imkanları ile yemek verme şeklinde yapılabilmektedir.

Yıllar içerisinde yemek verilmesi farklı şekillerde değerlendirilmiş, kupon, fiş, ticket verilmesi şeklinde de uygulanmış. Ancak yapılan hatalı uygulamalar Sayıştay tarafından bozulmuştur. Sayıştay konu hakkında birçok kararı bulunmaktadır. Kararlar için tıklayınız.

2019 yılı Memur Yemek Yardım Tutarları

2019 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemek amacıyla 15.01.2019 tarih ve 30656 sayılı Resmi Gazete’de Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (SIRA NO: 1) yayımlanmıştır.

Buna göre;

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

2019 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az aşağıdaki listede yer alan tutarlar alınır;

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak yukarıda belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yemek Yardımının Şartları

Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir.

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılır. Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir.

Yiyecek yardımı bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılır. Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 2,769 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir