2019 Yılı Harcırah Tutarları 2018 İle Aynı Kaldı

2019 yılı Bütçe Kanun Teklifi 

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini Türkiye Büyük Millet meclisine sunmuştur.

Bütçe Kanunu H Cetveli Ne İçerir?

Teklifin H Cetveli 10/02/1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerince verilecek olan gündelik ve tazminatları içermektedir.

Geçtiğimiz aylarda hükumet tarafından tasarruf tedbirleri alınacağı da açıklanmıştı. 2019 bütçe teklifine göre memurlara verilecek olan gündelik ve tazminatlarda değişiklik yapılmamış, 2018 yılında ki tutarlar aynen teklife girmiştir.

Şayet teklifte değişiklik olmazsa 2018 de belirlenen gündelik ve tazminat tutarları 2019 yılında da aynı tutarlarda verilmeye devam edilecektir.

2018 ve 2019 yılı Harcırah Tutarlarının Karşılaştırılması

H CETVELİ

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
Unvanlar

Gündelik Miktarları (TL)

20182019
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan67,4067,40
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları61,5061,50
Memur ve Hizmetlilerden;
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar **51,6051,60
b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar48,1548,15
c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar45,2045,20
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar39,8539,85
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar38,7538,75
1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.
Arazi tazminatı
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

Tazminat Miktarları (TL)

20182019
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar15,8015,80
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar15,2515,25
Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

2019 yılı Bütçe Kanunu, 31.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre yazımızda bahsetmiş olduğunuz tutarlar aynen kabul edilmiş ve 2018 yılı Harcırah tutarları artırılmamıştır. Buna göre 2019 yılı Harcırah tutarlarının gösterildiği (H) Cetveli aşağıdaki gibidir:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı H-CETVELİ.jpg
Teftiş, Denetim ve inceleme yetkisine haiz memurların harcırahı ne kadar olacaktır?

Ayrıca şayet 2019 bütçe kanun teklifi H cetveli aynen kabul edilirse; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre (Teftiş, Denetim ve inceleme yetkisine haiz memurlar);

(1) Türkiye  düzeyinde  teftiş,  denetim  ve  inceleme  yetkisine  haiz  bulunanlara  birinci  derece  kadrolu  memur  için  tespit  olunan  gündelik  miktarının  1,3  katı, yani 67,08 TL,

(2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı, yani 56,76-TL,

(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı, yani 46,44-TL,

Gündelik ödenecektir.

Teftiş, Denetim ve inceleme yetkisine haiz memurların konaklama ücretleri ise yukarıdaki ücretlerin %50 artırılması ile bulunan tutarlar şeklinde olacaktır. 

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 2,469 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir