2020 Yılı 4857 Sayılı İş Kanuna Göre İdari Para Cezaları

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranında idari para cezalarına zam yapılmaktadır. Söz konusu oran da Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. 2020 yılı idari para cezalarının güncellenmesi gereken oran ise TÜİK tarafından %22,58 olarak belirlenmiş olup, 27.12.2019 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)’nde yayımlanmıştır.

2020 YILI İÇİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
Sıra No Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2020 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)
1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 31.903,90 ₺
2 5 99/1-a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 268,45 ₺
3 7 99/1-b Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak 448,64 ₺
4 7/2 (f) bendi 99/2 7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak 1.794,57 ₺
5 8 99/1-c İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 268,45 ₺
6 14 99/1-c Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak 268,45 ₺
7 28 99/1-d İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 268,45 ₺
8 29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 1.050,51 ₺
9 30 101 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 3.983,85 ₺
10 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 289,29 ₺
11 32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 289,29 ₺
12 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.050,51 ₺
13 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 1.050,51 ₺
14 39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 289,29 ₺
15 41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 509,93 ₺
16 52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek 1.050,51 ₺
17 56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 509,93 ₺
18 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 509,93 ₺
19 59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 509,93 ₺
20 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 509,93 ₺
21 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 2.809,53 ₺
22 64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 509,93 ₺
23 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 2.809,53 ₺
24 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 2.809,53 ₺
25 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 2.809,53 ₺
26 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 2.809,53 ₺
27 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 2.809,53 ₺
28 74 104 Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 2.809,53 ₺
29 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 2.809,53 ₺
30 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 2.809,53 ₺
31 92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 25.523,61 ₺
32 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 25.523,61 ₺
33 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 25.523,61 ₺

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

670 total views, 7 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir