2020 yılı İhalelerde SGK ve Vergi Borcu Sınırı (Limiti)

Bilindiği üzere 2020 yılında da ihalelere katılabilmek için Kamu İhale mevzuatına göre kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcunun belirlenmesinde belirli kriterler bulunmaktadır. İhalelere katılan istekliler SGK ve Vergi borcu olmadığına dair taahhütnameyi teklif aşamasında sunmaktadırlar. Sözleşme imzalanmasına karar verilen firmalar ise ihale tarihi itibariyle hem SGK hem de vergi borcu yoktur belgelerini ilgili kurumlardan alarak vermeleri gerekmektedir.

Buna göre 2020 yılı SGK Borcu Yoktur Sınırı aşağıdaki gibi olacaktır;

2020 yılı SGK borcu sınırı şirketler için; 66.217,50 TL

2020 yılı SGK borcu gerçek kişiler için; 8.829,00 TL

2020 yılı SGK borcu alt yükleniciler için; 132.435,00 TL

2020 yılı İhalelerde Vergi Borcu Yoktur Sınırı

Kamu İhale Tebliğinin 17.4.1. maddesine göre;

Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL‘yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.

Ancak Tebliğ değişikliği ile ilgili olarak açılan davada Danıştay 13. Dairesi tarafından “harçlar” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, bu hususa ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu tarafından 09.01.2019 tarihli ve 2019/DK.D-9 sayılı Kurul kararı alınmıştır. Anılan karar uyarınca Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.4.1 inci maddesi kapsamında isteklinin vergi borcunun hesabında “harçlar” dikkate alınmayacaktır.

Buna göre ihale tarihi itibariyle yukarıda sayılmış olan vergi türlerinde (harçlar hariç) toplam 5.000-TL’nin altında olması durumunda borcu yok olarak kabul edilecektir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 21,987 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir