Alım-Satımı Bulunmayan Mükellefler BA-BS Vermek Zorunda mı?

Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki;
-Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
-Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Bs) ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

BA-BS Formlarının Süresinde Verilmemesi, Eksik veya Yanıltıcı Bildirim

Bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde; mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 

İlgili Ayda Hiçbir Alım-Satımı Olmayan Mükelleflerin BA-BS Zorunluluğu

İlgili ayda hiçbir alım satımı olmayan mükelleflerin BA-Bs verip vermeyecekler uzun süredir tartışılagelen bir konudur. Konuya ilişkin İstanbul 10. Vergi Mahkemesinin 2019/226 E., 2019/217 K. sayılı kararına göre;

213 sayılı Vergi Usul Kanunun hükümleri ve 396 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, BA-BS verme yükümlülüğünün doğması için belirtilen sınırın altında da olsa alım ya da satımın mevcut olması gerektiği, bir başka deyişle söz konusu dönemde herhangi bir alım ya da satımda bulunmayanların da bahsedilen formu elektronik ortamda vermeleri gerektiği noktasında herhangi bir hükme yer verilmemiştir. 

Dolayısıyla mevzuatta hiçbir alım ve satımı bulunmayan mükelleflere BA ve BS formları vermeleri yönünde açık bir şekilde bir yükümlülük getirilmediğinden, yorum yoluyla bu durumda olan mükelleflere böyle bir zorunluluk getirilmesinin ve bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında cezai yaptırım uygulanmasının cezaların yasallığı ilkesine de ters düşeceği açıktır.

2019 yılı BA-BS formu vermeyenlere ilişkin ceza tutarı 1.900,00-TL olarak belirlenmiştir. 

BA-BS ile ilgili diğer yazılarımız için TIKLAYINIZ.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 8,629 total views,  7 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir