Anayasa Mahkemesi 7075 sayılı Kanundaki "İlave Tedbirler" İfadesini İptal Etti

Önceki yazımızda 17.12.2019 tarihinde ilan edilen 24.12.2019 – 25.12.2019 tarihli Anayasa Mahkemesi Genel Kurul gündemine göre; OHAL Komisyonunun kuruluşunun da yer aldığı 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’ hükümlerinin görüşüleceğinden bahsetmiştik.

CHP tarafından yapılan başvuruda; 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 2. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “…ilave tedbirler ile…” ibaresinin iptali istenmişti.

Anadolu Ajansının haberine göre; Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, OHAL İnceleme Komisyonun görevlerini düzenleyen maddedeki, “…ilave tedbirler ile…” ibaresinin oy çokluğuyla iptaline karar verdi.  Yüksek Mahkemenin iptal kararını, 7’ye karşı 8 üyenin oyuyla aldığı öğrenildi.

Söz konusu “Komisyonun Görevleri” başlıklı düzenleme aşağıdaki şekildeydi;

Komisyonun görevleri

MADDE 2- (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.

b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.

c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.

ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.

(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır.

(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz.

İptal kararı ile yukarıda üstü çizilen ve kırmızı ile işaretlenen ifade iptal edilmiştir. Düzenlemenin önceki haline göre maddede sayılanlar için komisyona başvuru imkanı getirilmiş ve başka ilave tedbirler için başvuru yapılamayacağı belirtilmişti. İptal kararı ile KHK nedeniyle haklarında başkaca işlem yapılanlar için komisyona başvurunun önü açılmış oldu. 

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

1,635 total views, 2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir