Aralarında Organik Bağ Olan Şirketlerin İşçi Alacaklarından Müteselsil Sorumlu Olduğu

Mevcut uyuşmazlıkta Holding grubuna dahil davalı şirketlerde tamir ve tadilat işçisi olarak çalıştığını, iş akdinin davalılar tarafından haksız ve dayanaksız bir şekilde sona erdirildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile işçilik ücret alacaklarını talep etmiştir. 

Mahkemece fazla çalışma,genel tatil ve hafta tatili ücret alacakları bakımından, davacının hizmet döküm cetveline göre davalı işverenler yanında hangi tarih aralıklarında çalıştığı belirtilmeden, davalılar arasında birlikte ya da ayrı ayrı sorumlu tutulmalarını gerektiren nasıl bir ilişki bulunduğunun tespit edildiğine dair herhangi bir açıklama ya da hukuki nitelendirme yapılmaksızın, bilirkişi raporunda hesap edilen alacakların bir kısmından tüm davalıların, bir kısmından ise yalnızca bazı davalıların sorumlu olduklarına hükmedilmiş olması isabetli bulunmayıp, aynı holding bünyesinde faaliyet gösteren ve aynı şahıslara ait olup aralarında organik bağ bulunduğu anlaşılan davalı şirketlerin davacının dava konusu fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücret alacaklarından müştereken ve müteselsilen sorumlulukları dikkate alınarak, ancak her biri için ayrı ayrı zamanaşımı defi vs. savunmaları irdelenerek hüküm verilmesi gerektiği anlaşılmakla, bu husus gözetilmeksizin ve yukarıda sayılan ilke ve esaslara aykırı şekilde verilen karar bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, Esas No: 2016/1846, Karar No: 2018/28016, Tarihi: 24.12.2018 kararında özetle;

Aynı holding bünyesinde faaliyet gösteren ve aynı şahıslara ait olup aralarında organik bağ bulunan şirketlerin işçilik alacaklarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda müştereken ve müteselsilen sorumluluklarına karar verilmiştir. 

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

4,294 total views, 1 views today