Avukatlara Yeşil Pasaport Verilme Şartları

Hatırlanacağı üzere 1. Yargı Paketinde Neler Var? isimli yazımızda baro levhasına kayıtlı ve en az on beş yıl kıdemi bulunan

2,178 total views, 663 views today

Devam

e-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesi

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3

997 total views, 21 views today

Devam

2020 Yılı Kamu Sosyal Tesis Ücretleri

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden alınacak en az bedeller her yıl

197 total views, 12 views today

Devam

Wikipedia İsimli İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 26/12/2019 tarihinde, Wikimedia Foundation Inc. ve Diğerleri (B. No: 2017/22355) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına

2,074 total views, 15 views today

Devam

2020 Yılı Memur ve Sözleşmeli Personel Öğle Yemeği Ücreti

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile

2,141 total views, 2 views today

Devam

Tüm Yönleriyle Emlak Vergisi

Emlak, halk dilinde mülkün çoğulu olarak bina, arsa ve arazi niteliğin-deki gayrimenkullerden oluşan serveti (malvarlığı) ifade etmek için kullanılır. Emlak

1,914 total views, no views today

Devam

2020 Yılı Çevre ve Temizlik Vergisi Tutarları

27.12.2019 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) ile Resmi Gazete’de yayımlanan BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 52) ile 1/1/2020

1,862 total views, 4 views today

Devam

Sanal Ofislerden Çevre ve Temizlik Vergisi Alınır mı?

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde; “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin

5,161 total views, 4 views today

Devam

Belediye Tarafından “Pasolig” Kartının 1.500 Kişiye Ücretsiz Dağıtılması Kamu Zararı mıdır?

Futbol taraftarlarının statlara girebilmeleri için kullanılan ve bedelinin ilgili kişiler tarafından ödenmesi gereken “Pasolig” kartın, 1.500 kişiye ücretsiz dağıtılması ve

2,320 total views, 3 views today

Devam

Gazetecinin Sosyal Medyada Bir Siyasetçiye Yönelik Paylaşımlarından Dolayı Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 28/11/2019 tarihinde, Hayko Bağdat (B. No: 2016/256) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine

1,025 total views, no views today

Devam