Mahalli İdare Şirket Kadrosuna Geçirenlere Yemek Yardımı

Hatırlanacağı üzere Belediyelerde hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan işçiler, 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal

727 total views, 727 views today

Devam

Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi İçin Vergi Dairesine Başvurulmasına Gerek Bulunmadığı Hakkında Duyuru

1- BEYANNAMELERİNİ KENDİ GÖNDEREBİLEN MÜKELLEFLERİMİZİN GEKAP BEYANNAMESİNİ GÖNDERME İŞLEMİ 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince Kanuna ekli (1)

1,604 total views, 441 views today

Devam

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme sürelerinin uzatılması

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/124 Konusu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile

528 total views, 48 views today

Devam

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

Amaç: 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi birinci fıkrasının

3,864 total views, 15 views today

Devam

2020 yılı İhalelerde SGK ve Vergi Borcu Sınırı (Limiti)

Bilindiği üzere 2020 yılında da ihalelere katılabilmek için Kamu İhale mevzuatına göre kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcunun

1,031 total views, 47 views today

Devam

İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2020 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı

29/5/2013  tarihli  6486  Sayılı  Kanun’la  yürürlüğe  giren  ve  Sosyo-gelişmişlik  endeksi  düşük  illerde  üretim  ve  istihdam  imkânlarının arttırılması için verilen 5510

4,338 total views, 15 views today

Devam

Karşılıksız Çek Yapraklarında Bankaların Sorumluluğu 2020

Bilindiği üzere bankalardan alınan çek yapraklarının kısmen veya tamamen karşılıksız çıkması durumunda bankaların belirli tutarlara kadar sorumluluğu bulunmaktadır. Her yıl

754 total views, 15 views today

Devam

2020 Yılı Amortisman Ayırma Sınırı

2020 yılı için demirbaş ayırma sınırı (KDV hariç) 1.400-TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın altında alınan demirbaşlar ise “Gider Sayılan Demirbaşlar”

584 total views, 17 views today

Devam

2020 Yılı Doğrudan Temin Limiti

Doğrudan temin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre idarelerce ihtiyaçların ihale usulleriyle karşılanması esas olmakla birlikte, idarelere kolaylık sağlaması bakımından Kanunun

1,538 total views, 23 views today

Devam

GERİ KATILIM KAZANIM PAYININ BU HALİYLE UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

Geri kazanım katılım payı uygulaması genişliyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan plastik poşetler için geri kazanım

7,341 total views, 17 views today

Devam