Dilekçesindeki Sözlerinden Dolayı Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 12/11/2019 tarihinde, Hasan Ercan (B. No: 2015/54) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine

1,475 total views, 438 views today

Devam

Eleştiri Yazısı Nedeniyle Ceza Alan Gazetecinin İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 23/10/2019 tarihinde, Erbil Tuşalp (B. No: 2015/2595) başvurusunda Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve

82 total views, 5 views today

Devam

2019 Yılında Google'da En Çok Ne Aradık?

Google her yıl olduğu gibi 2019 yılı içinde Google Trends verilerini açıkladı. Buna göre 2019 yılında, genel kategoride en çok

941 total views, 5 views today

Devam

2020 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

1,461 total views, 24 views today

Devam

Merkez Bankasından Zorunlu Karşılıklara İlişkin Duyuru

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2019/19) 9 Aralık 2019 tarih ve 30973 sayılı Resmi

1,578 total views, no views today

Devam

Asgari Geçim İndirimi Maaşa Dahil midir?

Bilindiği üzere asgari geçim indirimi, bireyin ya da ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.

2,661 total views, no views today

Devam

SGK Personeline OHAL'de Verdikleri Kararlar Nedeniyle Güvence

7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375

735 total views, 3 views today

Devam

2020 Yılı Doğrudan Temin Limiti

Bilindiği üzere doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre idarelerce ihtiyaçların ihale usulleriyle karşılanması esas olmakla birlikte, idarelere kolaylık

239 total views, 13 views today

Devam

Pasaport İdari Tedbir Kararlarına İlişkin Düzenleme

Hatırlanacağı üzere 1. Yargı Paketinde OHAL Döneminde İptal Edilen Pasaportlar ile ilgili 5682 sayılı Pasaport Kanununa EK-7’nci madde eklenmişti. 5682

3,164 total views, no views today

Devam

Hamilelik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları

Bilindiği üzere eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, iş hukuku bakımından işverene işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve

1,803 total views, 21 views today

Devam