Gazetecinin Sosyal Medyada Bir Siyasetçiye Yönelik Paylaşımlarından Dolayı Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 28/11/2019 tarihinde, Hayko Bağdat (B. No: 2016/256) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine

1,030 total views, 1 views today

Devam

Seri Muhakeme Usulü Nedir? Hangi Suçlar Bu Kapsamdadır?

Hatırlanacağı üzere yargı paketi ile birlikte 5271 sayılı CMK’da yapılan değişiklikle birlikte “seri muhakeme usulü” mevzuatımıza girmişti. Sonrasında 5271 sayılı

3,202 total views, 42 views today

Devam

GSS Borcu Olanlar 31/12/2020 Tarihine Kadar Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilecek

Hatırlanacağı üzere 29.03.2019 tarih ve 30729 sayılı Resmi Gazete,de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup borcu bulunan

1,019 total views, 7 views today

Devam

2020 Yılı 01/01/2020 – 30/06/2020 Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı

Bilindiği üzere kıdem tazminatı tavan tutarı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için en yüksek

352 total views, 2 views today

Devam

Binek Otomobiller için 7194 Sayılı Kanun ile Getirilen Amortisman ve Gider Kısıtlamaları

7194 sayılı DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile Gelir

2,504 total views, 6 views today

Devam

Kuyumcular İçin Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin

1,861 total views, no views today

Devam

İhracat Bedellerinin %80’inin Bir Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu Kaldırıldı

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden

1,566 total views, 5 views today

Devam

2020 yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31.12.2019 tarihinde 30995 (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64) göre, 2020 yılı değerli

272 total views, 6 views today

Devam

2020 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi

894 total views, 6 views today

Devam