Vakıfbank'ın Bazı Hisseleri Hazineye Devredildi

Türkiye Vakıflar Bankası Türkiye Anonim Ortaklığı hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve

489 total views, no views today

Devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7193 sayılı Yasayı Veto Etti

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanması uygun bulunmayan 7193 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda

2,248 total views, 1 views today

Devam

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Bilinmesi Gerekenler

Gerek kamu, gerekse özel kurum ve kuruluşlar, bir görevin yerine getirilmesi veya bir hizmetin sunumuyla bağlantılı olarak, kişisel veri niteliğindeki

983 total views, 2 views today

Devam

Anayasa Mahkemesi Devlet Memurluğuna Alımlardaki Güvenlik Soruşturması Düzenlemesini İptal Etti

Anayasa Mahkemesinin E. 2018/83, K.2019/65 sayılı kararında 657 Saydı Kanun’un 48. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendine Eklenen (8) Numaralı Alt

3,635 total views, 1 views today

Devam

Mikro İhracat Nedir? Mikro İhracat'ta KDV İadesi Mümkün müdür?

Mikro ihracat, 300 kg ve 15000 € limitine kadar ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) ile yurt dışı edilen bedelli ihracatlara

1,126 total views, no views today

Devam

Değerli Konut Vergisi

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 29/7/1970

1,312 total views, no views today

Devam

UYAP Üzerinden Zamanında Yapılan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 24/10/2019 tarihinde, Binali Boran (B. No: 2016/1235) başvurusunda Anayasa’nın 36. Maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında

1,123 total views, 13 views today

Devam

İnternet Sitelerinde Google Tarafından Yayınlanan Reklam Kazançlarının Vergisi

Bildiğiniz üzere Google Adsense reklamlarının vergilendirilmesi sıkça tartışılan bir konudur. Gelir İdaresi Başkanlığı, 13.11.2019 tarih ve 50426076-120[37-2019/20-727]-E.129069 sayılı özelgesinde İnternet

205 total views, 1 views today

Devam

VERBİS’E Kayıt Süreleri Hakkında Hatırlatma

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri

1,091 total views, no views today

Devam

Yeni Gelir Vergisi Dilimleri

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103’üncü maddesinde gelir vergisi dilimleri belirlenmiştir. 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı

556 total views, 3 views today

Devam