Vergi Levhaları 01.06.2020 Tarihine Kadar Oluşturulmalıdır

Bilindiği üzere vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568

 331,644 total views,  6,664 views today

Devam

7 Maddede Corona Virüse Karşı Torba Yasa

Hükümet tarafından hazırlanan ve iş dünyasının görüşüne açılan torba kanuna göre işten çıkarmalar üç ay yasaklanacak. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara

 4,087 total views,  1 views today

Devam

Vergi Dairesi İşlem ve Sürelerin Durması

Gelir İdaresi Başkanlığı, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesi gereğince vergi dairesi işlem ve sürelerin

 7,273 total views,  140 views today

Devam

Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin %5 Vergi İndirimi Nasıl Sorgulanır?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, belirlenen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin

 8,203 total views,  140 views today

Devam

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulaması Nedir ?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, belirlenen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin

 12,240 total views,  2 views today

Devam

Mücbir Sebep Kapsamında SGK ve Bağkur Ödemeleri Ertelenen Mükellef misiniz?

24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila

 4,387 total views,  2 views today

Devam

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Maaş Hacizlerini Durdurdu mu?

Adalet Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen “İcra Kesintileri hk” konulu görüş yazısında İcra ve İflas takiplerinin durdurulduğu dönemde

 7,623 total views,  4 views today

Devam

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Yürürlük Tarihi 01/07/2020 Olarak Değiştirilmiştir

Hatırlanacağı üzere 18/02/2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayımlanmıştı.  Uygulama önce Kırşehir

 3,112 total views,  2 views today

Devam

Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükelleflerin SGK ve Bağkur Prim Ödeme Süreleri Ertelendi

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm

 4,194 total views,  1 views today

Devam

Araç Muayene Süreleri 3 Ay Ertelendi

3 Nisan 2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında

 1,287 total views

Devam