Belediye Tarafından “Pasolig” Kartının 1.500 Kişiye Ücretsiz Dağıtılması Kamu Zararı mıdır?

Futbol taraftarlarının statlara girebilmeleri için kullanılan ve bedelinin ilgili kişiler tarafından ödenmesi gereken “Pasolig” kartın, 1.500 kişiye ücretsiz dağıtılması ve bedellerinin Belediye bütçesinden karşılanması neticesinde kamu zararı oluşup oluşmadığı yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Sayıştay Temyiz Kurulunun 19.6.2019 tarih ve 46482 tutanak sayılı kararına göre her bir futbol takımı taraftarının bedeli kendilerince ödenmesi gereken PASOLİG kartının 1.500 kişi için Belediye tarafından satın alınması, mevzuatın öngördüğü “Mahalli müşterek” şartına aykırı bir uygulama olarak değerlendirilmiş ve ayrıntıları aşağıdaki açıklanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin (a) bendinde Belediyenin tanımı “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” şeklinde yapılmıştır.

Aynı kanunun 14. maddesinde, belediyenin görev ve sorumluluk alanları “Mahalli Müşterek Nitelikte Olma Şartı” na münhasır kılınmıştır.

Söz konusu hükümler gereğince, Belediye tarafından belde ihtiyaçlarının karşılanmasında, söz konusu ihtiyacın mahalli müşterek nitelikte olma şartının mevcut olması gerekir.

Dolayısıyla her bir futbol takımı taraftarının bedeli kendilerince ödenmesi gereken PASOLİG kartının 1.500 kişi için Belediye tarafından satın alınması, mevzuatın öngördüğü “Mahalli müşterek” şartına aykırı bir uygulamadır.

Diğer taraftan yine 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14. maddesinin (b) bendinde;

“… Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir” denilerek, Belediyelerin sporu teşvik etmek amacı ile ilgili görev ve sorumlulukları sınırlı olarak sayılmıştır.

Belediye tarafından 1.500 kişi için PASOLİG kartı alınması, fıkrada sayılan görev ve sorumluluklarla ilişkilendirilemeyecek bir uygulama olup mevzuata aykırıdır.

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

2,325 total views, 2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir