Belediyenin Fakir ve Muhtaçlara Verilmek Üzere Alışveriş Çeki Alımında KDV Uygulaması

5393 sayılı Belediye Kanununun 14/a ve 14/b maddesi hükümlerine istinaden Belediyece Ramazan Ayı münasebetiyle Belediye sınırları içerisinde yaşayan fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlara verilmek üzere içerisinde katma değer vergisi (KDV) dahil 100,00 TL değerinde harcama limiti yüklenmiş 10.000 adet alışveriş çeki (kartı) alımı” işi ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesinde belirtilen “açık ihale usulü” ile yapılacağı ve yaklaşık maliyetin yasa gereği KDV hariç olarak belirleneceği belirtilerek, söz konusu işin ihalesini alan yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerine yönelik Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde faturanın, satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu belirtilmiş; Kanunun 230, 231 ve 232 nci maddelerinde de faturaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 10 uncu maddesinin (a) bendi hükmüne göre vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla meydana gelmektedir. Aynı maddenin (b) bendinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle, (c) bendinde ise, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılmasıyla vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 20 nci maddesinde, KDV matrahının teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, alıcının ödediği veya borçlandığı para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükmü yer almaktadır.

Buna göre;

– Belediyenizce ihalesi yapılacak olan “2017 yılı içerisinde kullanılmak üzere …Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlara verilmek üzere içerisinde KDV dahil 100,00-TL değerinde harcama limiti yüklenmiş 10.000 adet alışveriş çeki (kartı) alımı” işi kapsamında alınacak olan alışveriş çeklerinin (kartlarının) Belediyenize tesliminde, kartlara yüklenilen 100,00- TL bir mal teslimi veya hizmet ifasının karşılığı olmadığından ödenen bedel KDV ye tabi olmayacaktır. Ancak, karta yüklenilen 100,00 -TL tutarlar dışında kart alım işine yönelik yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmesi durumunda, ödenen bu hizmet bedeli üzerinden genel oranda KDV hesaplanacağı tabiidir.

– Belediyenizce fakir ve muhtaçlara teslim edilen alışveriş çeklerinin (kartlarının) kullanılması suretiyle mal veya hizmet satın alınmasında, satıcı tarafından teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel üzerinden teslime konu mal ve hizmetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanarak tüketici adına fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

* Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığının 09.07.2019 tarih ve  50426076-130[10-2017/19-908]-51130 sayılı özelgesi. 

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

189 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir