Çalışanın Sigortasının Eksik Gösterilmesi Haklı Fesih Nedeni midir?

İş sözleşmesinin tarafları, asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ücretin miktarını serbestçe kararlaştırabilirler. İş sözleşmesinde ücretin miktarının açıkça belirtilmemiş olması, taraflar arasında iş sözleşmesinin bulunmadığı anlamına gelmez. Böyle bir durumda dahi ücret, Borçlar Kanunun 401. maddesine göre tespit olunmalıdır.

İş sözleşmesinde ücretin kararlaştırılmadığı hallerde ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, iş yerindeki ya da meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan işin niteliği, iş sözleşmesinin türü, iş yerinin özellikleri, emsal işçilere o iş yerinde ya da başka iş yerlerinde ödenen ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir.

Gerçeği Yansıtmayan Ücretlerin Tespiti

Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, iş yerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, iş yerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir. ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/26991 E.  ,  2018/22678 K. )

Maaşın Eksik Gösterilmesi Halinde Haklı Fesih

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e maddesi uyarınca işçinin sözleşme ve yasaya aykırı olarak ücret ve eklerinin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi, bu kapsamda SGK priminin gerçek ücretten yatırılmaması işçi açısından haklı fesih nedenidir.

Zira çalışanın kendine ödenen ücret üzerinden sigorta primlerinin de tam ve eksiksiz ödenmesi gerekmektedir. İş kanununda belirtilen sözleşme ve yasaya aykırı olarak ücret ve eklerinin ödenmemesi yada eksik ödenmesi ifadesi geniş şekilde yorumlanmaktadır. Bu nedenle ifadeden sadece ele geçen net ücret anlaşılmamalı, ücret ve ücrete bağlı tüm haklar bu ifadenin içinde sayılmalıdır.

Buna göre çalışanın maaşının tam ödenmesi ama sigorta priminin eksik gösterilmesi durumunda 4857 sayılı İş Kanununun 24/II-e maddesi uyarınca haklı fesih hakkı vermektedir. Çalışanın sigorta primlerinin eksik yattığını veya ödenen maaşların bir kısmının geri alındığı gibi durumları belgeler ve tanıklarla ispat etmesi gerekmektedir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 18,865 total views,  19 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir