Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 1954 yılında taraf olmuş; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını 1987’de, zorunlu yargılama

919 total views, 1 views today

Devam

AYM’den Barış Akademisyenleri İçin Gerekçeli Karar

Anayasa Mahkemesinin 19 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan  2018/17635 sayılı kararı bir grup akademisyen tarafından yayımlanan bir bildiriye imza

1,044 total views, no views today

Devam

AYM: Görevden Uzaklaştırma ve/veya Meslekten İhraç Tedbirlerinin Uygulanmasının -tek başına- Suç İşlediğine Dair Kuvvetli Bir Belirti Olarak Kabulü Mümkün Değildir.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/7/2019 tarihinde, Mustafa Açay (2016/66638) ve E.A. (B. No: 2016/78293) başvurularında Anayasa’nın 19. Maddesinde güvence altına

1,783 total views, no views today

Devam

Hissedarı Olunan Bankanın TMSF’ye Devredilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 17/7/2019 tarihinde, Kenan Işık (B. No: 2017/26291) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar

544 total views, 1 views today

Devam

Anayasa Mahkemesi Wikipedia Yasağını Görüşecek

Bildiğiniz üzere yaklaşık 2.5 yıl önce Wikipedia’ya erişim engellenmişti. Kapatılma nedeni, Türkiye’yi DEAŞ ile aynı düzlemde gösteren içeriklerin bulunması ve

189 total views, no views today

Devam

AYM: İçeriğine Katılmıyoruz Ancak İfade Özgürlüğü

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 26/7/2019 tarihinde, Zübeyde Füsun Üstel ve Diğerleri (B. No: 2018/17635) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade

1,165 total views, no views today

Devam

Vergi Borcu Olanlar Yurtdışına Çıkabilir mi?

Bilindiği üzere Anayasamızın “Yerleşme ve seyahat hürriyeti” isimli 23’üncü maddesine göre herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Ancak seyahat hürriyeti,

1,678 total views, 1 views today

Devam