Dilekçesindeki Sözlerinden Dolayı Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 12/11/2019 tarihinde, Hasan Ercan (B. No: 2015/54) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine

1,450 total views, 413 views today

Devam

Eleştiri Yazısı Nedeniyle Ceza Alan Gazetecinin İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 23/10/2019 tarihinde, Erbil Tuşalp (B. No: 2015/2595) başvurusunda Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve

82 total views, 5 views today

Devam

Anayasa Mahkemesi Devlet Memurluğuna Alımlardaki Güvenlik Soruşturması Düzenlemesini İptal Etti

Anayasa Mahkemesinin E. 2018/83, K.2019/65 sayılı kararında 657 Saydı Kanun’un 48. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendine Eklenen (8) Numaralı Alt

3,635 total views, 1 views today

Devam

UYAP Üzerinden Zamanında Yapılan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 24/10/2019 tarihinde, Binali Boran (B. No: 2016/1235) başvurusunda Anayasa’nın 36. Maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında

1,129 total views, 19 views today

Devam

Anayasa Mahkemesi: “İnsanlık Anıtının” Yıkılması Hak İhlali

Hatırlanacağı üzere Kars Belediye tarafından yaptırılan “İnsanlık Anıtı” daha sonra yıkılmıştı.  Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 11/7/2019 tarihinde, Mehmet Aksoy (B.

794 total views, no views today

Devam

Yasal Bir Derneğin Faaliyetlerine Katılmanın Terör Örgütü Üyeliği Suçundan Mahkumiyette Delil Olarak Kullanılması Nedeniyle Örgütlenme Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/10/2019 tarihinde, Ahmet Urhan (B. No: 2014/13961) başvurusunda Anayasa’nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün

974 total views, no views today

Devam

OHAL Kapsamında Alınan Kararlar ve Yapılan İşlemler Nedeniyle Açılan Davalarda Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verilemez” Kuralının İptali

Dava konusu kural; Kanun kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceğini öngörmektedir. İptal Talebinin

2,609 total views, no views today

Devam

OHAL Dönemde Karar Alanların Hukuki, İdari, Mali ve Cezai Sorumluluğu

Anayasa Mahkemesinin 31 Ekim 2019 tarih ve 30934 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Esas Sayısı : 2016/205, Karar Sayısı :

1,225 total views, no views today

Devam

Anayasa Mahkemesine Göre Olağanüstü Hâl Yönetim Usulünün Anayasal Çerçevesi

Anayasa Mahkemesinin 31 Ekim 2019 tarih ve 30934 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Esas Sayısı : 2016/205, Karar Sayısı :

412 total views, no views today

Devam

Uygulanan El koyma Tedbiri Hakkında Bir Hüküm Tesis Edilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 25/9/2019 tarihinde, Ercan Toğrul (B. No: 2016/71110) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının

603 total views, no views today

Devam