Wikipedia İsimli İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 26/12/2019 tarihinde, Wikimedia Foundation Inc. ve Diğerleri (B. No: 2017/22355) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına

2,251 total views, 42 views today

Devam

Gazetecinin Sosyal Medyada Bir Siyasetçiye Yönelik Paylaşımlarından Dolayı Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 28/11/2019 tarihinde, Hayko Bağdat (B. No: 2016/256) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine

1,031 total views, 2 views today

Devam

Anayasa Mahkemesi 7075 sayılı Kanundaki "İlave Tedbirler" İfadesini İptal Etti

Önceki yazımızda 17.12.2019 tarihinde ilan edilen 24.12.2019 – 25.12.2019 tarihli Anayasa Mahkemesi Genel Kurul gündemine göre; OHAL Komisyonunun kuruluşunun da

1,636 total views, 1 views today

Devam

Anayasa Mahkemesi OHAL Komisyonunu Görüşecek

17.12.2019 tarihinde ilan edilen 24.12.2019 – 25.12.2019 tarihli Anayasa Mahkemesi Genel Kurul gündemine göre OHAL Komisyonunun kuruluşunun da yer aldığı

7,017 total views, 1 views today

Devam

Devlet Memurluğuna Alımda Güvenlik Soruşturması İçin Kanun Teklifi TBMM'de

Hatırlanacağı üzere Anayasa Mahkemesi devlet memurluğuna alımlardaki güvenlik soruşturması düzenlemesini iptal etmişti. Anayasa Mahkemesi iptal kararının gerekçesi ve açıklamaları “Anayasa

1,410 total views, 3 views today

Devam

Dilekçesindeki Sözlerinden Dolayı Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 12/11/2019 tarihinde, Hasan Ercan (B. No: 2015/54) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine

3,025 total views, no views today

Devam

Eleştiri Yazısı Nedeniyle Ceza Alan Gazetecinin İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 23/10/2019 tarihinde, Erbil Tuşalp (B. No: 2015/2595) başvurusunda Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve

197 total views, no views today

Devam

Anayasa Mahkemesi Devlet Memurluğuna Alımlardaki Güvenlik Soruşturması Düzenlemesini İptal Etti

Anayasa Mahkemesinin E. 2018/83, K.2019/65 sayılı kararında 657 Saydı Kanun’un 48. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendine Eklenen (8) Numaralı Alt

3,760 total views, 3 views today

Devam

UYAP Üzerinden Zamanında Yapılan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 24/10/2019 tarihinde, Binali Boran (B. No: 2016/1235) başvurusunda Anayasa’nın 36. Maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında

2,617 total views, 2 views today

Devam

Anayasa Mahkemesi: “İnsanlık Anıtının” Yıkılması Hak İhlali

Hatırlanacağı üzere Kars Belediye tarafından yaptırılan “İnsanlık Anıtı” daha sonra yıkılmıştı.  Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 11/7/2019 tarihinde, Mehmet Aksoy (B.

855 total views, 2 views today

Devam