AYM: İçeriğine Katılmıyoruz Ancak İfade Özgürlüğü

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 26/7/2019 tarihinde, Zübeyde Füsun Üstel ve Diğerleri (B. No: 2018/17635) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade

1,121 total views, no views today

Devam

Vergi Borcu Olanlar Yurtdışına Çıkabilir mi?

Bilindiği üzere Anayasamızın “Yerleşme ve seyahat hürriyeti” isimli 23’üncü maddesine göre herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Ancak seyahat hürriyeti,

899 total views, 4 views today

Devam

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar ve Sarkıntılık Fiillerine Farklı Yaptırımlar Öngörülmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 15/5/2019 tarihinde E.2018/151 numaralı dosyada, çocuğa yönelik cinsel istismara, fiilin düzeyine göre farklı yaptırımlar öngörülmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.

179 total views, 1 views today

Devam

Uygulanan İdari Para Cezalarının Çok Yüksek Olması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 20/6/2019 tarihinde, Mohamed Kashet ve Diğerleri (B. No: 2015/17659) başvurusunda Anayasa’nın 15. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının

72 total views, 1 views today

Devam

AYM KHK’lar İle İlgili Kararını Verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) kabul edilmesine dair 5 Kanun’un bazı hükümlerinin

2,017 total views, 1 views today

Devam

AYM, Kritik KHK Maddelerini Görüşüyor

Bilindiği üzere AYM’den Kritik KHK Mesaisi yazımız da 24.07.2019 tarihinde OHAL döneminde çıkarılan ve sonradan kanunlaşan KHK’ların bazı maddelerini iptal

722 total views, no views today

Devam

Çevre ve Kıyıların Korunmasına Yönelik Kanunların Bazı Alanlarda Uygulanmamasını Öngören Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 26/6/2019 tarihinde E.2018/70 ve E.2019/35 numaralı dosyalarda, çevre ve kıyıların korunmasına yönelik kanunların bazı yerlerde uygulanmamasını öngören kuralların iptaline karar vermiştir.

704 total views, no views today

Devam

Cezaevindeki Tutukluya Kardeşinin Cenaze Törenine Katılma İzni Verilmemesi Nedeniyle Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 13/6/2019 tarihinde, Abuzer Uzun (B. No: 2016/61250) başvurusunda Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata ve aile

54 total views, no views today

Devam

Yönetim Kurulu Üyesi Başvurucunun Şirketin Kamuya Borçlarından Sorumlu Tutulması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 30/5/2019 tarihinde, Erol Kesgin (B. No: 2015/11192) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının

410 total views, no views today

Devam