Danıştay, Araştırma Görevliliğine Atanmadaki Yaş Şartını İptal Etti

Danıştay 8. Dairesi, 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

383 total views, 2 views today

Devam

Mücbir Sebep Olmaksızın Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi Hali

Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirme Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemleri

483 total views, no views today

Devam

İşe Sonradan Giren Memura Promosyon Ödemesi Yapılmalıdır

Bilindiği üzere banka promosyonlarının çalışanlara dağıtılacağına ilişkin uygulama 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile sağlanmıştır. Söz konusu genelgeye göre bankalar ile

613 total views, 1 views today

Devam

Doğrudan Teminde Yasaklılık

Bilindiği üzere 4964 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12. maddesi ile doğrudan temin ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Bu aşamadan

2,576 total views, 4 views today

Devam