Mücbir Sebep Olmaksızın Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi Hali

Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirme Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemleri

374 total views, 1 views today

Devam

İşe Sonradan Giren Memura Promosyon Ödemesi Yapılmalıdır

Bilindiği üzere banka promosyonlarının çalışanlara dağıtılacağına ilişkin uygulama 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile sağlanmıştır. Söz konusu genelgeye göre bankalar ile

466 total views, 1 views today

Devam

Doğrudan Teminde Yasaklılık

Bilindiği üzere 4964 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12. maddesi ile doğrudan temin ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Bu aşamadan

1,847 total views, 3 views today

Devam