Danıştay: Savunma Hakkı Kullandırılmadan Disiplin Cezası Verilemez

Polis memuru olarak görev yapan davacının, ‘‘kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek” fiilini

2,436 total views, 1,012 views today

Devam

Danıştay, Araştırma Görevliliğine Atanmadaki Yaş Şartını İptal Etti

Danıştay 8. Dairesi, 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

428 total views, 1 views today

Devam

Mücbir Sebep Olmaksızın Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi Hali

Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirme Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemleri

525 total views, no views today

Devam

İşe Sonradan Giren Memura Promosyon Ödemesi Yapılmalıdır

Bilindiği üzere banka promosyonlarının çalışanlara dağıtılacağına ilişkin uygulama 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile sağlanmıştır. Söz konusu genelgeye göre bankalar ile

658 total views, no views today

Devam

Doğrudan Teminde Yasaklılık

Bilindiği üzere 4964 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12. maddesi ile doğrudan temin ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Bu aşamadan

2,896 total views, 7 views today

Devam