Belediye Şirketlerinde Çalışanlara İlave Tediye Ödenir mi?

İlave Tediyeden Kimler Yararlanabilir? İlave tediye alacağının kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, miktarı ve ödeme zamanı 6772 sayılı Devlet ve Ona

2,991 total views, 18 views today

Devam

2019 Yılı 2. Dönem Memur Aile Yardımı

Bilindiği üzere çalışan memur, durumuna göre eş ve çocukları üzerinden aile yardım ödeneği alabilmektedir. 2019 yılı 1. Dönem aile yardımı

1,031 total views, no views today

Devam

2019 Yılı 2. Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı

Bilindiği üzere kıdem tazminatı tavan tutarı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için en yüksek

726 total views, 2 views today

Devam

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı

Bilindiği üzere 4447 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesine göre genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki

4,654 total views, 1 views today

Devam

Türkiye’nin En İyi Hukuk Fakülteleri

Türkiye Barolar Birliğinin uzun bir çaba sonucunda sonuçlandırdığı çalışmaya göre Türkiye’nin en iyi hukuk fakülteleri belirlendi. Türkiye’deki hukuk fakültelerinin dekanlarının

3,049 total views, 8 views today

Devam

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Cezalarının İptali ve Ödenenlerin İadesi

12/6/2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30/5/2019 tarihli ve 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı

710 total views, 6 views today

Devam

Sanayicilere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfır

17.06.2019 tarihli ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de kambiyo işlemlerinde uygulanacak “Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi” (BSMV) oranının tespitine ilişkin 1149

1,097 total views, no views today

Devam

SGK Meslek Kodlarını Gerçeğe Aykırı Bildirenlere Ceza

Bilindiği üzere 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte muhtasar ve prim hizmet

1,054 total views, 3 views today

Devam