2020 Yılı Kamu İhale Eşik Değerler ve Parasal Limitler

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67’nci maddesine göre eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya

534 total views, 534 views today

Devam

Kamu İdareleri Yabancı Menşeli Araç Kiralayabilir mi?

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde; “Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanuna

4,942 total views, 1,948 views today

Devam

Kamu İşçileri 2020 Yılı İlave Tediye Ödemesi

6772 sayılı Kanun kapsamına giren işçilerin 2020 yılında ödenecek ilave tediye ödemeleri 2061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiştir. 1- 4/7/1956

15,529 total views, 207 views today

Devam

Avukatlara Yeşil Pasaport Verilme Şartları

Hatırlanacağı üzere 1. Yargı Paketinde Neler Var? isimli yazımızda baro levhasına kayıtlı ve en az on beş yıl kıdemi bulunan

4,979 total views, 55 views today

Devam

Seri Muhakeme Usulü Nedir? Hangi Suçlar Bu Kapsamdadır?

Hatırlanacağı üzere yargı paketi ile birlikte 5271 sayılı CMK’da yapılan değişiklikle birlikte “seri muhakeme usulü” mevzuatımıza girmişti. Sonrasında 5271 sayılı

4,905 total views, 206 views today

Devam

GSS Borcu Olanlar 31/12/2020 Tarihine Kadar Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilecek

Hatırlanacağı üzere 29.03.2019 tarih ve 30729 sayılı Resmi Gazete,de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup borcu bulunan

1,591 total views, 55 views today

Devam

2020 Yılı 01/01/2020 – 30/06/2020 Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı

Bilindiği üzere kıdem tazminatı tavan tutarı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için en yüksek

916 total views, 54 views today

Devam

Kuyumcular İçin Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin

2,415 total views, 52 views today

Devam

İhracat Bedellerinin %80’inin Bir Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu Kaldırıldı

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden

2,121 total views, 55 views today

Devam

2020 yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31.12.2019 tarihinde 30995 (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64) göre, 2020 yılı değerli

832 total views, 56 views today

Devam