2020 Yılı Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınırları

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin

387 total views, no views today

Devam

2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı

542 total views, 1 views today

Devam

Kamu Alacaklarında Gecikme Zammı Yüzde 1,6’ya Düşürüldü

Hatırlanacağı üzere 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme zammı 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aylık %2,5

2,061 total views, no views today

Devam

Amme Alacakları Tecil Faiz Oranı Yıllık %15'e Düşürüldü

Hatırlanacağı üzere 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %19 olarak belirlenmişti. 30.12.2019

192 total views, no views today

Devam

VERBİS Kayıt Süresi Yine Uzatıldı

Hatırlanacağı üzere veri sorumluları kayıt siciline (VERBİS) kayıt zorunluluğu ve süresi, Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu isimli yazımızda açıklanmıştı. Ayrıca

521 total views, 1 views today

Devam

2020 Yılı Sigorta Prim Taban ve Tavan Tutarları

Bilindiği üzere sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82.

483 total views, 2 views today

Devam

2020 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

Asgari Ücret Komisyonu 2020 yılı asgari ücret rakamını oy çokluğu ile belirledi. 7 milyon işçinin merak ettiği 2020 yılı asgari

1,477 total views, 2 views today

Devam

İhracatçılara Verilecek Yeşil Pasaport Süresi 2 Yıldan 4 Yıla Çıkarıldı

Bilindiği üzere 5682 sayılı Pasaport Kanunu 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının yedinci paragrafında belirli kriterleri sağlayan ihracatçılara 2 yıl süreli

520 total views, no views today

Devam

MTV'ye %12 Diğer Vergi, Harç ve Cezalara %22,58 ZAM

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Mükerrer 298. maddesine göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında

2,747 total views, 1 views today

Devam

Anayasa Mahkemesi OHAL Komisyonunu Görüşecek

17.12.2019 tarihinde ilan edilen 24.12.2019 – 25.12.2019 tarihli Anayasa Mahkemesi Genel Kurul gündemine göre OHAL Komisyonunun kuruluşunun da yer aldığı

7,008 total views, no views today

Devam