2020 Yılı Kamu İhale Eşik Değerler ve Parasal Limitler

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67’nci maddesine göre eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya

510 total views, 510 views today

Devam

Avukatlara Yeşil Pasaport Verilme Şartları

Hatırlanacağı üzere 1. Yargı Paketinde Neler Var? isimli yazımızda baro levhasına kayıtlı ve en az on beş yıl kıdemi bulunan

4,975 total views, 51 views today

Devam

Seri Muhakeme Usulü Nedir? Hangi Suçlar Bu Kapsamdadır?

Hatırlanacağı üzere yargı paketi ile birlikte 5271 sayılı CMK’da yapılan değişiklikle birlikte “seri muhakeme usulü” mevzuatımıza girmişti. Sonrasında 5271 sayılı

4,879 total views, 180 views today

Devam

GSS Borcu Olanlar 31/12/2020 Tarihine Kadar Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilecek

Hatırlanacağı üzere 29.03.2019 tarih ve 30729 sayılı Resmi Gazete,de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup borcu bulunan

1,587 total views, 51 views today

Devam

2020 Yılı 01/01/2020 – 30/06/2020 Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı

Bilindiği üzere kıdem tazminatı tavan tutarı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için en yüksek

912 total views, 50 views today

Devam

İhracat Bedellerinin %80’inin Bir Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu Kaldırıldı

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden

2,117 total views, 51 views today

Devam

2020 Yılı 4857 Sayılı İş Kanuna Göre İdari Para Cezaları

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranında idari para cezalarına zam yapılmaktadır.

1,248 total views, 36 views today

Devam

2020 Yılı Araç Muayene Ücretleri Belli Oldu

Bilindiği üzere 27.12.2019 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)’e

1,082 total views, 2 views today

Devam

2020 Yılı Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınırları

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin

871 total views, 2 views today

Devam

2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı

1,114 total views, 52 views today

Devam