Aralarında Organik Bağ Olan Şirketlerin İşçi Alacaklarından Müteselsil Sorumlu Olduğu

Mevcut uyuşmazlıkta Holding grubuna dahil davalı şirketlerde tamir ve tadilat işçisi olarak çalıştığını, iş akdinin davalılar tarafından haksız ve dayanaksız

3,184 total views, 102 views today

Devam

İşyerinde Cinsel İçerikli Sitelere Girmek İşten Atılma Sebebi

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunun 25’inci maddesinde işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı tanımlanmıştır. Söz konusu maddenin ahlak ve

1,228 total views, 1 views today

Devam

2019 yılı İlave Tediye Ödemesi

30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre kamu işçilerine birinci taksiti 31 Ocak 2019 tarihinde ikinci taksiti ise 31

378 total views, 2 views today

Devam

İşçi Kadrosuna Geçirenlerin Nakli ve Unvan Değişikliği

Bilindiği üzere, hizmet alımı personeli olarak görev yapmakta olan taşeron işçileri 696 sayılı KHK’nin 127 nci maddesi ile 375 sayılı

414 total views, no views today

Devam

Gece Çalışmasında Fazla Mesai

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanununun 69’uncu maddesine göre çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat

1,065 total views, 4 views today

Devam

Süt İzni Toplu Olarak Kullandırılabilir mi?

4857 Sayılı İş Kanununun 74. Maddesinde süt izni şu şekilde düzenlenmiştir; “Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde

2,322 total views, 1 views today

Devam

Belediyelerin Hibe Yoluyla Şirket Edinimi

Bilindiği üzere belediyeler 5393 sayılı Belediye Kanununa göre kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilmektedirler. Belediyelerin ticari amaçla faaliyette

1,360 total views, no views today

Devam

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Şartları

Türkiye’de en son uygulamaya giren sigorta kolu işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortası zorunludur. SGK ’lı olarak (4/a) çalışmaya başlayanlar (sosyal güvenlik

701 total views, no views today

Devam

Vergi İnceleme Sürecinde Mükelleflerin Hak ve Yükümlülükleri

Vergi incelemesinin amacı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Vergi incelemesi gerekli olduğunda yapılacak fiili envanter, yoklama

3,605 total views, 2 views today

Devam