“Fazla Mesai” İle İlgili Olarak Yargıtay Emsal Kararları

Yazımızda mahkemelerde çokça karşılaşılan “fazla mesai” konularında yol gösterici Yargıtay emsal kararlarını sizler için derledik. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri

982 total views, 7 views today

Devam

Yargıtay’a Göre İbranamenin Şartları

Yargıtay ibraname ile ilgili vermiş olduğu kararlarda, geçerli bir ibranamede olması gereken özellikleri belirlemiştir. a)-Dairemizin kökleşmiş içtihatları çerçevesinde, iş ilişkisi

345 total views, 1 views today

Devam

Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 04/09/2019 tarih ve 51592363-010.07.01-E.12737458 sayılı genel yazısına göre talep etmeleri halinde aynı veya farklı ünitelerde işlem

1,885 total views, no views today

Devam

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamalarında Hatalı İşlemler

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 31.07.2019 tarihinde yayınlamış olduğu yazıda kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarında bazı hatalı işlemlerin yapıldığı ve üniteler

513 total views, no views today

Devam

İşverenin Devri Durumunda Kıdem Tazminatı

İş yeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanununun 6’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümünün

1,866 total views, no views today

Devam

İşçinin İşyerinde Sigara İçmesi Haklı Fesih midir?

Son günlerde haberlerde sıkça duyduğumuz “işyerinde sigara içen işçi kovuldu” şeklinde haberler görmekteyiz. Konunun dayanağı da Yargıtay 9. Dairesinin bir

1,328 total views, no views today

Devam

Aralarında Organik Bağ Olan Şirketlerin İşçi Alacaklarından Müteselsil Sorumlu Olduğu

Mevcut uyuşmazlıkta Holding grubuna dahil davalı şirketlerde tamir ve tadilat işçisi olarak çalıştığını, iş akdinin davalılar tarafından haksız ve dayanaksız

4,204 total views, no views today

Devam

İşyerinde Cinsel İçerikli Sitelere Girmek İşten Atılma Sebebi

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunun 25’inci maddesinde işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı tanımlanmıştır. Söz konusu maddenin ahlak ve

1,336 total views, no views today

Devam

2019 yılı İlave Tediye Ödemesi

30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre kamu işçilerine birinci taksiti 31 Ocak 2019 tarihinde ikinci taksiti ise 31

456 total views, no views today

Devam