2020 Yılı Memur ve Sözleşmeli Personel Öğle Yemeği Ücreti

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile

2,141 total views, 2 views today

Devam

2020 Yılında Mal Bildirimlerinin Yenilenmesi

Bilindiği üzere 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereği yine Kanunda belirtilen kişilerin ve yine Kanunda

3,839 total views, 1 views today

Devam

Anayasa Mahkemesi 7075 sayılı Kanundaki "İlave Tedbirler" İfadesini İptal Etti

Önceki yazımızda 17.12.2019 tarihinde ilan edilen 24.12.2019 – 25.12.2019 tarihli Anayasa Mahkemesi Genel Kurul gündemine göre; OHAL Komisyonunun kuruluşunun da

1,631 total views, no views today

Devam

2020 Yılı Doğrudan Temin Limiti

Bilindiği üzere doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre idarelerce ihtiyaçların ihale usulleriyle karşılanması esas olmakla birlikte, idarelere kolaylık

6,593 total views, 110 views today

Devam

Vakıfbank'ın Bazı Hisseleri Hazineye Devredildi

Türkiye Vakıflar Bankası Türkiye Anonim Ortaklığı hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve

558 total views, no views today

Devam

Anayasa Mahkemesi Devlet Memurluğuna Alımlardaki Güvenlik Soruşturması Düzenlemesini İptal Etti

Anayasa Mahkemesinin E. 2018/83, K.2019/65 sayılı kararında 657 Saydı Kanun’un 48. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendine Eklenen (8) Numaralı Alt

3,754 total views, 1 views today

Devam

Cumhurbaşkanlığından İşçi ve Sözleşmeli Personel Alımlarına İlişkin Genelge

25.10.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı “Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi İstihdamı” isimli bir yazı yayımlamış ve sürekli işçi

2,293 total views, no views today

Devam

2020 Yılı Harcırah Tutarları

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuştur. Bütçe Kanunu H Cetveli Ne

1,655 total views, 4 views today

Devam