Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik

18.09.2019 tarih ve 30892 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

403 total views, 3 views today

Devam

Belediyelerin Stratejik Planlarını Meclise Sunması

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kanun’da stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve

1,953 total views, 1 views today

Devam

Kamu Görevlilerinin Geneline 2021 Yılı Mali ve Sosyal Hakları

Bilindiği üzere 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete’ de “Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı”

990 total views, no views today

Devam

Kamu Görevlilerinin Geneline 2020 Yılı Mali ve Sosyal Hakları

Bilindiği üzere 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete’ de “Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı”

358 total views, 1 views today

Devam

Memurlara Hükumetten Yeni Zam Teklifi (2020-2021)

Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; Maaşlarda 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6

2,269 total views, 1 views today

Devam

Hükumetten Memurlara Zam Teklifi (2020 – 2021)

Memurların dört gözle beklediği zam teklifi hükümet tarafından yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk;Maaşlarda 2020’nin ilk

3,205 total views, 1 views today

Devam

Yapım İşleri Sözleşme Uygulamalarında Değişiklik

Yapım işi sözleşme uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri içeren; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yönetmelik eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi, tip idari

5,229 total views, no views today

Devam

MEB’den Kamu Zararı Genelgesi

14 Haziran 2019 tarihli ve 1147 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

793 total views, no views today

Devam