2020 Yılı Doğrudan Temin Limiti

Bilindiği üzere doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre idarelerce ihtiyaçların ihale usulleriyle karşılanması esas olmakla birlikte, idarelere kolaylık

182 total views, no views today

Devam

Vakıfbank'ın Bazı Hisseleri Hazineye Devredildi

Türkiye Vakıflar Bankası Türkiye Anonim Ortaklığı hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve

482 total views, no views today

Devam

Anayasa Mahkemesi Devlet Memurluğuna Alımlardaki Güvenlik Soruşturması Düzenlemesini İptal Etti

Anayasa Mahkemesinin E. 2018/83, K.2019/65 sayılı kararında 657 Saydı Kanun’un 48. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendine Eklenen (8) Numaralı Alt

3,619 total views, no views today

Devam

Cumhurbaşkanlığından İşçi ve Sözleşmeli Personel Alımlarına İlişkin Genelge

25.10.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı “Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi İstihdamı” isimli bir yazı yayımlamış ve sürekli işçi

2,239 total views, no views today

Devam

2020 Yılı Harcırah Tutarları

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuştur. Bütçe Kanunu H Cetveli Ne

1,204 total views, no views today

Devam

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik

18.09.2019 tarih ve 30892 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

700 total views, no views today

Devam

Belediyelerin Stratejik Planlarını Meclise Sunması

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kanun’da stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve

2,044 total views, no views today

Devam

Kamu Görevlilerinin Geneline 2021 Yılı Mali ve Sosyal Hakları

Bilindiği üzere 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete’ de “Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı”

1,023 total views, no views today

Devam

Kamu Görevlilerinin Geneline 2020 Yılı Mali ve Sosyal Hakları

Bilindiği üzere 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete’ de “Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı”

433 total views, no views today

Devam