2020 yılı Bina Metrekare İnşaat Maliyet Bedelleri

Bilindiği üzere 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi

1,183 total views, 2 views today

Devam

6661 sayılı Kanundan Kaynaklanan İndirimi Kaybettiniz mi?

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 78’inci madde ile 2019 yılı için asgari ücret desteği yeniden belirlenmişti. Önceki senelerden

391 total views, no views today

Devam

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamalarında Hatalı İşlemler

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 31.07.2019 tarihinde yayınlamış olduğu yazıda kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarında bazı hatalı işlemlerin yapıldığı ve üniteler

509 total views, no views today

Devam

İşverenin Devri Durumunda Kıdem Tazminatı

İş yeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanununun 6’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümünün

1,860 total views, no views today

Devam

Aralarında Organik Bağ Olan Şirketlerin İşçi Alacaklarından Müteselsil Sorumlu Olduğu

Mevcut uyuşmazlıkta Holding grubuna dahil davalı şirketlerde tamir ve tadilat işçisi olarak çalıştığını, iş akdinin davalılar tarafından haksız ve dayanaksız

4,196 total views, 1 views today

Devam

İşyerinde Cinsel İçerikli Sitelere Girmek İşten Atılma Sebebi

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunun 25’inci maddesinde işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı tanımlanmıştır. Söz konusu maddenin ahlak ve

1,331 total views, 1 views today

Devam

Yeni Askerlik Yasası İle Birlikte İşsizlik Maaşı Alınabilecek

25 Haziran 2019 tarihinde yeni askerlik kanunu Resmî Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Buna göre, her erkeğin 20 yaşına girdiği

301 total views, no views today

Devam

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Şartları

Türkiye’de en son uygulamaya giren sigorta kolu işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortası zorunludur. SGK ’lı olarak (4/a) çalışmaya başlayanlar (sosyal güvenlik

755 total views, no views today

Devam