Kamu İşçilerinin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan 2018 yılı Kamu İdare raporlarında sıkça rastlanan kamu işçilerinin yıllık izinlerinin 4857 sayılı İş Kanununa uygun

 530 total views,  2 views today

Devam

Belediyelerin Vergi Usul Kanununa Göre Yapabilecekleri İşlemler

Vergi Usul Kanunun Uygulanması 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “Vergi Usul Kanunun Uygulanması” başlıklı 102’nci maddesinde; “Vergi Usul Kanununun uygulanması: 213 sayılı

 3,737 total views,  2 views today

Devam

Trafik Cezaları veya Gecikme Cezaları İhmali Olana Rücu Edilmelidir.

Kamu kurumlarında çalışan memurların kimi zaman ihmallerinden kaynaklanan ceza veya gecikme zamlarının Kurum bütçelerinden ödendiği Sayıştay raporlarında görülmektedir. Sayıştay Temyiz

 2,499 total views,  1 views today

Devam

Ön Mali Kontrol İşi 3. Kişilere Yaptırılamaz

Anayasa’nın 128’inci maddesinde; “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu

 1,011 total views,  2 views today

Devam

BELEDİYE İHALELERİNE BELEDİYE ŞİRKETLERİ KATILABİLİR Mİ?

İhalelere Katılamayacak Olanlar Konuyla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya

 1,608 total views,  7 views today

Devam

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARININ KISIMLARA BÖLÜNMESİ

Doğrudan Temin Nedir? 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre idarelerce ihtiyaçların ihale usulleriyle karşılanması esas olmakla birlikte, idarelere kolaylık sağlaması

 1,521 total views,  7 views today

Devam