MEB’den Kamu Zararı Genelgesi

14 Haziran 2019 tarihli ve 1147 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

712 total views, 1 views today

Devam

İdare Personelinin Yapabileceği İş İçin İhale Yoluyla Mali Danışmanlık ve Dış Denetim Hizmeti Alınması

Kamu İhale Mevzuatı Açısından Değerlendirme 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme,

1,747 total views, 1 views today

Devam

Belediyelerin Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardımı

Bilindiği üzere spor kulübü kurmak için önce 5253 sayılı Dernekler Yasası ve 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

809 total views, no views today

Devam

Ücretsiz Olarak Çıkarılan Gazete İçin Belediye Tarafından Ücret Ödenmesi

Sayıştay 6. Dairesi, bir dernek federasyonu iktisadi işletmesi tarafından çıkarılan ücretsiz gazete için Belediye tarafından para ödenmesini kamu zararı olarak

148 total views, no views today

Devam

Devlet Memurlarına Nakden Yemek Parası Ödenemez

Devlet memurlarına verilen yemeklerin ne şekilde yapılacağı ve yemek yardımının nasıl yapılması gerektiği uygulamada sürekli farklılık göstermektedir. Sayıştay yapmış olduğu

1,970 total views, no views today

Devam

Sayıştaydan İmamoğlu Cevabı

18.06.2019 tarihinde Sayıştay Başkanlığı gündemde yer bulan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bağlı idare ve şirketlerine ilişkin iddialarına cevap

2,185 total views, no views today

Devam

Belediyelerin Vergi Usul Kanununa Göre Yapabilecekleri İşlemler

Vergi Usul Kanunun Uygulanması 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “Vergi Usul Kanunun Uygulanması” başlıklı 102’nci maddesinde; “Vergi Usul Kanununun uygulanması: 213 sayılı

3,049 total views, no views today

Devam

Trafik Cezaları veya Gecikme Cezaları İhmali Olana Rücu Edilmelidir.

Kamu kurumlarında çalışan memurların kimi zaman ihmallerinden kaynaklanan ceza veya gecikme zamlarının Kurum bütçelerinden ödendiği Sayıştay raporlarında görülmektedir. Sayıştay Temyiz

1,775 total views, 2 views today

Devam

Ön Mali Kontrol İşi 3. Kişilere Yaptırılamaz

Anayasa’nın 128’inci maddesinde; “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu

576 total views, 1 views today

Devam