Kamu İşçilerinin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan 2018 yılı Kamu İdare raporlarında sıkça rastlanan kamu işçilerinin yıllık izinlerinin 4857 sayılı İş Kanununa uygun

 678 total views

Devam

Trafik Cezaları veya Gecikme Cezaları İhmali Olana Rücu Edilmelidir.

Kamu kurumlarında çalışan memurların kimi zaman ihmallerinden kaynaklanan ceza veya gecikme zamlarının Kurum bütçelerinden ödendiği Sayıştay raporlarında görülmektedir. Sayıştay Temyiz

 2,633 total views,  1 views today

Devam

Ön Mali Kontrol İşi 3. Kişilere Yaptırılamaz

Anayasa’nın 128’inci maddesinde; “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu

 1,115 total views,  1 views today

Devam

Belediye İhalelerine Belediye Şirketleri Katılabilir mi?

İhalelere Katılamayacak Olanlar Konuyla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya

 16,555 total views,  2 views today

Devam

Doğrudan Teminde Fiyat Farkı Verilebilir mi?

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde; “Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa

 4,525 total views,  1 views today

Devam

Doğrudan Temin Alımlarının Kısımlara Bölünmesi

Doğrudan Temin Nedir? 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre idarelerce ihtiyaçların ihale usulleriyle karşılanması esas olmakla birlikte, idarelere kolaylık sağlaması

 15,972 total views,  1 views today

Devam