Salgın (Covid-19) Nedeniyle Ücretsiz İzne Ayrılanlar İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshedebilir mi?

Bilindiği üzere 7244 sayılı Torba Yasa ile 17 Nisan 2020’den itibaren 3 ay süre ile işverene işten çıkartma yasağı getirilmiştir.

 16,228 total views,  36 views today

Devam

İndirimli Emlak Vergisi Uygulamasında Ortak Alanların Dikkate Alınır mı?

İlgili Mevzuat 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde Türkiye sınırları içinde bulunan binaların bu Kanun hükümlerine göre bina

 2,682 total views,  6 views today

Devam

Ekonomik ve Mali Zorluklar Nedeniyle Vergi Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya

 2,574 total views

Devam

Yeni Askerlik Sistemi Mecliste…

Günlerdir konuşulan yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM sunulmuştur. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş kanun teklifinin detaylarını basın mensupları

 1,969 total views

Devam

YSK’dan İstanbul Seçimleri İptali Gerekçesinin Özeti

Günlerdir beklenen İstanbul seçimlerinin iptali gerekçeleri 22.05.2019 tarihinde YSK’nın İnternet sitesinde yayımlanmıştır.  Karar 250 sayfadır. Ancak kararı özetlemek gerekirse aşağıdaki

 1,660 total views

Devam

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu

Veri Sorumluları Sicili Nedir? Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili

 2,050 total views

Devam

100 bin Dolar Üzeri Döviz Alımı İşlemleri Bir gün Gecikmeli Gerçekleşecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20.05.2019 tarihinde aldığı karara göre gerçek kişilerce günlük 100.000 USD ve üzerinde (veya diğer döviz

 1,447 total views

Devam

Yurtdışından Getirilen Telefonların Başkasının Pasaportuna İşlenmesi Devri Bitti

Bildiğiniz üzere geçmiş yurt dışından gelen telefonları yurt dışına çıkış yapmış kişilerin pasaportlarına işleterek işlem yapabilmekteydi.  Yurt dışına gidip gelen

 1,791 total views

Devam