İhracat Bedellerinin %80’inin Bir Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu Kaldırıldı

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden

1,566 total views, 5 views today

Devam

İhracatçılara Verilecek Yeşil Pasaport Süresi 2 Yıldan 4 Yıla Çıkarıldı

Bilindiği üzere 5682 sayılı Pasaport Kanunu 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının yedinci paragrafında belirli kriterleri sağlayan ihracatçılara 2 yıl süreli

525 total views, no views today

Devam

2020 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

1,769 total views, 4 views today

Devam

Merkez Bankasından Zorunlu Karşılıklara İlişkin Duyuru

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2019/19) 9 Aralık 2019 tarih ve 30973 sayılı Resmi

1,661 total views, no views today

Devam

Mikro İhracat Nedir? Mikro İhracat'ta KDV İadesi Mümkün müdür?

Mikro ihracat, 300 kg ve 15000 € limitine kadar ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) ile yurt dışı edilen bedelli ihracatlara

1,251 total views, 3 views today

Devam

İhracatçılara Verilecek Yeşil Pasaportta Limitler Düşürüldü

Bilindiği üzere, 23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında” Bakanlar

338 total views, no views today

Devam

CHP’den Karşılıksız Çeke Verilen Hapis Cezasının Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi

31.10.2019 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından “Karşılıksız Çeke Verilen Hapis Cezasının Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunuldu. Kanun Teklifinin Genel

1,948 total views, 1 views today

Devam

Türkiye’de Şirket Kuruluş İşlemleri

Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerinin, gerekli belgelerin ilgili ticaret sicili müdürlüğüne sunulması halinde, bir saat içerisinde tamamlanması mümkündür. “Türkiye’de Şirket Kurmak”

1,465 total views, 3 views today

Devam

Türkiye’de Şirket Kurmak

Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de beş farklı şirket türü bulunmaktadır. Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

2,486 total views, no views today

Devam

Bağımsız Denetime Tabi Olup/Olmadığının Sorgulanması

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız

2,008 total views, no views today

Devam