e-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesi

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3

991 total views, 15 views today

Devam

Tüm Yönleriyle Emlak Vergisi

Emlak, halk dilinde mülkün çoğulu olarak bina, arsa ve arazi niteliğin-deki gayrimenkullerden oluşan serveti (malvarlığı) ifade etmek için kullanılır. Emlak

1,914 total views, no views today

Devam

2020 Yılı Çevre ve Temizlik Vergisi Tutarları

27.12.2019 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) ile Resmi Gazete’de yayımlanan BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 52) ile 1/1/2020

1,858 total views, no views today

Devam

Sanal Ofislerden Çevre ve Temizlik Vergisi Alınır mı?

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde; “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin

5,160 total views, 3 views today

Devam

2020 Yılı 01/01/2020 – 30/06/2020 Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı

Bilindiği üzere kıdem tazminatı tavan tutarı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için en yüksek

331 total views, no views today

Devam

Binek Otomobiller için 7194 Sayılı Kanun ile Getirilen Amortisman ve Gider Kısıtlamaları

7194 sayılı DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile Gelir

2,489 total views, no views today

Devam

Kuyumcular İçin Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin

1,855 total views, 2 views today

Devam

Kamu Alacaklarında Gecikme Zammı Yüzde 1,6’ya Düşürüldü

Hatırlanacağı üzere 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme zammı 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aylık %2,5

2,061 total views, no views today

Devam

Amme Alacakları Tecil Faiz Oranı Yıllık %15'e Düşürüldü

Hatırlanacağı üzere 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %19 olarak belirlenmişti. 30.12.2019

192 total views, no views today

Devam

2020 Yılı Beyanname Damga Vergileri

2020 yılı vergi beyannameleri için Damga Vergisi Oranları 27.12.2019 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu

3,561 total views, 2 views today

Devam