Tütün Mamullerindeki Maktu Vergi Artırıldı

15 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 1424 sayılı “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında

544 total views, 18 views today

Devam

Vergi Borçlularının Listesinin Açıklanması

Her yıl vergi borcu belirli bir miktarın üstünde olanların kamuoyu ile paylaşılması uygulaması 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile getirilmiştir.

743 total views, 1 views today

Devam

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Uygulanacak %5 Vergi İndirimi Alacağının Ortaklık Borçlarına Mahsubu

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde; “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile

1,150 total views, 1 views today

Devam

Asgari Ücretle Çalışan Personele Ödenen İhbar Tazminatı İçin Asgari Geçim İndirimi Uygulanıp Uygulanmayacağı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin birinci fıkrasında, ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara

124 total views, no views today

Devam

E-Fatura Mükellefleri E-Arşive Geçmek Zorunda mı?

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel

203 total views, 1 views today

Devam

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi

138 total views, no views today

Devam

31 Temmuz 2019 Bazı Yükümlülüklerin Son Günü

31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yani yılın ilk döneminin bitmesinin ardından vergi ve sosyal güvenlik ödeme ve yükümlülüklerinin son tarihi

2,849 total views, no views today

Devam

İhracat İşlemlerinde Yüklenilen KDV

İhracat, bir ülkenin içerisinde üretilen mal veya hizmetlerin döviz cinsinden karşılığı ile yabancı bir ülkeye satılmasıdır. Bilindiği üzere 3065 sayılı

2,009 total views, 1 views today

Devam

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş 1.1.2020 tarihine ertelendi

27 Temmuz 2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

593 total views, 4 views today

Devam

Vergi Borcu Olanlar Yurtdışına Çıkabilir mi?

Bilindiği üzere Anayasamızın “Yerleşme ve seyahat hürriyeti” isimli 23’üncü maddesine göre herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Ancak seyahat hürriyeti,

899 total views, 4 views today

Devam