e-İrsaliye Uygulamasına Kayıtlı Olanlar Tüm İrsaliyeleri e-İrsaliye Kesmek Zorunda mı?

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce mal sevkleri için uygulamaya başladıkların ayın sonundan itibaren tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Bu kapsamda alıcısının

 147,504 total views,  6,285 views today

Devam

2019 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki) 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Yapılması Gerekir

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı (tasdiki) ; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde

 99,685 total views,  131 views today

Devam

Vergi Levhaları 01.06.2020 Tarihine Kadar Oluşturulmalıdır

Bilindiği üzere vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568

 331,118 total views,  6,138 views today

Devam

Vergi Dairesi İşlem ve Sürelerin Durması

Gelir İdaresi Başkanlığı, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesi gereğince vergi dairesi işlem ve sürelerin

 7,262 total views,  129 views today

Devam

Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin %5 Vergi İndirimi Nasıl Sorgulanır?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, belirlenen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin

 8,192 total views,  129 views today

Devam

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulaması Nedir ?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, belirlenen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin

 12,240 total views,  2 views today

Devam

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Yürürlük Tarihi 01/07/2020 Olarak Değiştirilmiştir

Hatırlanacağı üzere 18/02/2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayımlanmıştı.  Uygulama önce Kırşehir

 3,112 total views,  2 views today

Devam

2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi İçin Döviz Değerleme Kurları

Bilindiği üzere geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate

 3,973 total views,  1 views today

Devam

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, 3065

 1,285 total views,  2 views today

Devam