DAVA NASIL AÇILIR?

Dava açmak ne demektir?

Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulun­mak demektir. Haksızlığa uğradığınızda, hak­kınızı alamadığınızda mahkemeler devreye girecek “Türk Milleti adına” yargılama yap­tıktan sonra hakkınızı size teslim edecektir.

Dava nasıl açılır?

Dava mahkemeye vereceğiniz bir dilekçe ile açılır. Bu dilekçede olması gerekenler aşağı­da belirtilmiştir. Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansının, harca tabi değil ise sadece gider avansının tahsil edil­mesinden sonra ilgili mahkeme esasına kayıt olur ve bu tarihte davanız açılmış olur.

Dava açmak bu kadar basit mi?

Evet, dava açmak “yetkili mahkemeye” dava di­lekçenizi dava harcı ve gider avansı ile birlikte teslim etmekten ibarettir. Bu tarif kolay görün­se de dava açmak önemli yasal sonuçları olan ve mali yük getirmesi ihtimali bulunan ciddi bir iştir. Unutmayınız ki, davayı açmak işlemi basit olsa da işin kendisi son derece ciddidir ve bazen yargılama uzun süre alabilir. Bu hususu mutlaka göz önünde bulundurmalı ve yaptığınız işin gö­ründüğü kadar basit olmadığını, sonuçlarının çok ciddi olabileceğini bilmelisiniz.

Dava açmadan önce neleri bilmem gerekir?

Bir avukatın yardımından faydalanmayacak iseniz aşağıdaki soruları kendi kedinize soru­nuz:

  1. Dava açmak için yeterli bilgiye sahip ol­duğunuza emin misiniz?
  2. Davanızı takip etmek konusunda kararlı mısınız?

Dava açtıktan sonra takip etmeyi ihmal et­meniz, davanızın reddedilmesine veya açıl­mamış sayılmasına neden olabilir.

  • Davanızın olumsuz sonuçlanması halin­de ne gibi sonuçlar doğuracağını değer­lendirdiniz mi?

Bir avukatınız varsa sizi aşağıdaki konularda tam olarak bilgilendirmesini talep ediniz:

  1. Davanızın size maliyeti ne olacaktır? (Da­va harcı, masraflar ve avukatlık ücreti vs.)
  2. Davayı kaybetmeniz hâlinde katlanaca­ğınız ek maliyet ne olacaktır? (Tamam­lanacak dava harcı,karşı tarafa ödene­cek avukatlık ücreti, mahkeme masraf­ları vs.)
  3. Uğradığınız haksızlığın giderilmesi için başvurulabilecek başka hukuki yöntemler var mı?

Avukat tutmak zorunlu mudur?

Hayır, avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak bir avukatın size çok yardımı olacağını unut­mayınız. Hukuk ve usul konusunda bilgi sa­hibi olduğunuza kesin olarak emin değilse­niz bir avukatın yardımına başvurunuz. Mali durumunuz avukat tutmaya uygun değilse bulunduğunuz il barosuna başvurarak size “Adli Yardım” kapsamında avukat atanma­sını talep etme hakkına sahip olduğunuzu unutmayınız.

Dava açmak masraflı mıdır?

Evet, dava açmak masraflı olabilir. Ülke­mizde yargı masrafları Avrupa ülkelerindeki örneklere göre düşüktür. Yine de davanın türüne ve süresine göre masrafların ciddi bo­yuta gelmesi söz konusu olabilir. Bu konuda hazırlık yapmanız ye muhtemel masrafları önceden öğrenmeniz gerekir. Dava açılırken masraflar kural olarak dava açan kişiden alı­nır. Masrafı yatırmadığınız takdirde mahke­me ilgili işlemden vazgeçtiğinizi varsayar, bu durum davanıza zarar verebilir. Mahkeme masraflarını karşılayacak gücünüz olmadığı takdirde mahkemeden Adli Yardım talebin­de bulunabilirsiniz.

Adli Yardım Talebi hakkında bilgi almak için tıklayınız…..

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 462 total views,  2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir