Doğrudan Teminde Fiyat Farkı Verilebilir mi?

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde;

“Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar.” denilmiştir.

“Fiyat Farkı Verilebilmesi” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında;

“Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.” denilmektedir.

Fiyat Farkı Kararnameleri

Anılan Kanundaki bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca hizmet alımlarına ilişkin 2002 yılında ve 2013 yılında iki defa Fiyat Farkı Kararnamesi yayımlanmıştır.

2002 yılında çıkarılan “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar”ın Kapsam başlıklı 2’nci maddesinde;

“İdarelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre götürü bedel veya birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edecekleri hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ait işlemler, bu Esaslara göre yürütülür.” denilerek bu esasların ihale suretiyle yapılan işlerde uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Sonuç

2013 yılında yayımlanan Kararnamede, kapsam maddelerinde ilave olarak, dokümanlarında açık düzenleme yapılması şartıyla, 4734 sayılı Kanunun 22. Maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle yapılan işlerde de bu Kararnamelerin uygulanmasına izin verilmiştir.

Örnek bir Sayıştay Temyiz Kurulu Kararında da doğrudan temin suretiyle yapılan işlerde fiyat farkı ödenebileceğine hükmedilmiştir. ( Sayıştay Temyiz Kurulunun 08.03.2017 tarih ve 42831 sayılı kararı)

Doğrudan temin suretiyle yapılan işlere ilişkin sözleşmelerde fiyat farkının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılacak işlere (ilgisine göre mal, hizmet veya yapım işlerine) ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslara göre hesaplanacağının belirtilmesi hâlinde fiyat farkının bu Esaslara göre hesaplanıp ödenmesi gerektiği açıktır.

İşe ilişkin sözleşme de de fiyat farkının ödeneceği ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar belirlenip ödeme de bu esaslara göre yapıldığından yapılan ödemede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Ayrıca DOĞRUDAN TEMİNDE YASAKLILIK, DOĞRUDAN TEMİNDE VERGİ BORCU SORGULANMASI ve DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARININ KISIMLARA BÖLÜNMESİ başlıklı yazılarımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 4,892 total views,  1 views today

Doğrudan Teminde Fiyat Farkı Verilebilir mi?” için 4 yorum

 • 19 Aralık 2018 tarihinde, saat 10:21
  Permalink

  Merhabalar,

  Doğrudan temin işimizde dokümanda yazmıyor ancak işçi çalışıyor. sizce asgari ücret fiyat farkını verirler mi?

  Yanıtla
  • 20 Aralık 2018 tarihinde, saat 07:10
   Permalink

   Dokümanda fiyat farkı verileceği yazmıyorsa fiyat farkı ödenmesi mümkün görünmemektedir.

   Yanıtla
  • 21 Mart 2019 tarihinde, saat 06:02
   Permalink

   1- Doğrudan temin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre idarelerce ihtiyaçların ihale usulleriyle karşılanması esas olmakla birlikte, idarelere kolaylık sağlaması bakımından Kanunun 22’inci maddesinde sayılan hallerde ihtiyaçlar doğrudan temin yoluyla karşılanabilmesidir.

   2- Doğrudan temin alımlarında kaç teklif alınacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak piyasa fiyat araştırması yapılması zorunludur. Teamüllere göre 3 teklif alınması piyasa fiyat araştırması yapıldığına karine oluşturmaktadır.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir