Doğrudan Teminde İş Artışı

Doğrudan Temin Nedir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre idarelerce ihtiyaçların ihale usulleriyle karşılanması esas olmakla birlikte, idarelere kolaylık sağlaması bakımından Kanunun 22’inci maddesinde sayılan hallerde ihtiyaçlar doğrudan temin yoluyla karşılanabilmektedir.

Doğrudan temin ile ilgili ayrıntılı yazılarımız bulunduğundan bu konuyu burada kısa geçeceğiz. Yazılarımız için lütfen tıklayınız. 

İş artışı Nedir?

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun’unun 24’üncü maddesinde,

“Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise %20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında %40’a kadar artırmaya yetkilidir.” denilmektedir.

Buna göre iş artışı yapılabilmesi için öncelikle ortada bir sözleşmenin olması gerekmektedir. Sözleşmenin varlığı durumunda sözleşmeye esas projenin içerisinde kalması ve idareyi ek külfete sokmaksızın asıl işten ayrılamayan durumlarda anahtar teslim götürü bedel işlerde sözleşme bedelinin %10’una, birim fiyat teklik almak suretiyle ihale edilen işlerde ise sözleşme bedelinin %20’sine kadar iş artışı yapılabilir.

Doğrudan Teminde İş Artışı

Yukarıda belirttiğimiz üzere idare ile yüklenici arasında bir sözleşme olması durumunda iş artışından söz edilebilir. Şayet doğrudan temin yöntemi ile verilen bir iş olması durumunda 4735 sayılı Kanuna tabi olunacağı , 4735 sayılı Kanunda ise hüküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı tabiidir.

Buna göre doğrudan temin ile yapılan alımlara ilişkin olarak doğrudan temin limiti olan alımlarda limitin aşılmaması kaydıyla ve sözleşmede hüküm bulunması durumunda iş artışı yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 22,257 total views,  7 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir