Doğrudan Teminde Vergi Borcu Sorgulaması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yöntemlerine istinaden yapılan ihalelere ilişkin yapılan ödemelerde vergi borcu sorgulaması yapılacağı herkesin malumudur. Ancak genellikle doğrudan temin ile gerçekleştirilen alımlarda vergi borcu sorgulaması yapılıp yapılmayacağı tartışılagelen bir husustur. Yazımızda sorunun cevabı adına değerlendirmeler yapılmıştır.

Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun “Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları” başlıklı 22/A maddesinde;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemelerde; Maliye Bakanlığının bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu getirmeye, bu kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Mal veya Hizmet alımları ile Yapım işleri nedeniyle 5.000 liranın üzerinde yapacakları ödemeler

Bu yetki kapsamında çıkarılan Tahsilat Genel Tebliği’nin (Seri: A Sıra No: 1) “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile işlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 5.000 liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir.

Kanun ve Tebliğde 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri denildiği için bir ihale usulü olmasa bile 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan işler arasında sayılan doğrudan temin ile gerçekleştirilen alımlarda da gerekli şartların oluşması halinde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmalıdır.

Ayrıca Doğrudan Teminde Yasaklılık ve Doğrudan Temin Alımlarının Kısımlara Bölünmesi yazılarımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 23,188 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir