Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler

Bilindiği üzere gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta yakından takip edilen Yeni Korona Virüs Hastalığı (Covid-19) ile mücadele kapsamında uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler ve analizler çerçevesinde zorunlu durum olmadıkça vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmaması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, vergi mükelleflerimiz tarafından bizzat vergi dairelerine gidilerek yapılan vergi ödeme, beyanname gönderme, dilekçe verme, başvuru yapma vb. işlemlerin Başkanlığımızca mükelleflerimizin hizmetine sunulan WEB veya MOBİL uygulamalar üzerinden elektronik ortamda, hızlı, güvenilir bir şekilde ve 7/24 yapılabileceğini önemle hatırlatırız.

1- Vergi ile Tapu Harcı, Trafik Para Cezası, T.C. Kimlik Kartı Bedelleri vb. harç ve idari para cezalarına ilişkin ödeme işlemlerinizi İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ’nin web (ivd.gib.gov.tr) adresi ve mobil (GİB Mobil) uygulaması üzerinden banka kartı veya kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilen vergiler ve anlaşmalı bankaların listesine https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar adresinden ulaşılabilmektedir.

2- Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin gelir vergisi beyannamelerinizi, Başkanlığımızın HAZIR BEYAN SİSTEMİ’ne web (hazirbeyan.gib.gov.tr) adresi veya mobil (HAZIR BEYAN) uygulaması üzerinden erişerek elektronik ortamda hazırlayarak vergi dairenize gönderebilir ve tahakkuk eden vergilerinizi aynı ortamda banka kartı veya kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz.

Mükellefiyet kaydı olmayanlar ve Hazır Beyan Sistemi üzerinden daha önce beyanname vermemiş olanlar da bu uygulama üzerinden beyanname verebilirler.

3- Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükelleflerimiz ile engelliliği veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerimizin, Vergi İletişim Merkezini (189) aramaları durumunda, adreslerine gidilerek beyannamelerini hazırlamalarına ve göndermelerine yardımcı olunacaktır.

4- Vergi dairesine verilmesi gereken; İşe Başlama, Adres Değişikliği, İşi Bırakma, Şube Açılış Ve Kapanışı, Özelge Talebi, Uzlaşma Başvurusu, Borcu Yoktur Yazısı İle Mükellefiyet Durum Yazısı vb. başvuru veya taleplerinizi elektronik ortamda İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya mobil (GİB Mobil) uygulaması üzerinden gerçekleştirebilir ve sonuçlarını takip edebilirsiniz.

5- İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ aracılığı ile yapabileceğiniz iş ve işlemler;

İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığı ile Yapabileceğiniz Şifresiz Hızlı Ödemeler:

 • Belge numarası ile ödeme
 • Motorlu taşıt vergisi ödeme
 • Tecilli borç ödeme
 • Trafik para cezası ödeme
 • Cep telefonu harcı ödeme
 • Pasaport Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme
 • Sürücü Belgesi Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme
 • Sürücü Belgesi Harcı Ödeme
 • T.C. Kimlik Kartı Bedeli Ödeme
 • Tapu harcı ödeme
 • Umuma Mahsus Pasaport Harcı Ödeme
 • Referans Numarası İle Ödeme
 • Yabancı Plaka ile MTV VE TPC Ödeme
 • Yurt dışı çıkış harcı ödeme
 • Yargı harcı kaynağı sorgulama ve görüntüleme

İnteraktif Vergi Dairesi ile Yapabileceğiniz Şifresiz Doğrulama Hizmetleri:

 • E-Belge doğrulama
 • E-Vergi levhası sorgulama
 • Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama
 • Mükellefiyet ve borç durum yazısı doğrulama
 • ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama
 • Re ’sen terk ettirilen mükelleflere ait sorgulama
 • Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama
 • Vergi kimlik numarası sorgulama
 • Vergi kimlik numarası doğrulama

İnteraktif Vergi Dairesi Sistemine Giriş Yaptıktan Sonra Erişebileceğiniz Bilgileriniz:

 • E-tebligatlarım
 • Elektronik yoklamalarım
 • Emanet Defterim
 • Sicil bilgilerim
 • Vergi Ceza İhbarnamelerim
 • Şirketlerdeki Yöneticilik ve Ortaklık Bilgileri
 • Şirketinizin Ortaklık ve Yöneticilik Bilgiler
 • Ödeme Kaydedici Cihazlarım
 • Belge Basım Bilgilerim
 • E-Arşiv Faturalarım
 • Araç Bilgilerim
 • Vergiye Uyumda Vergi İndirim Bilgisi
 • Takdire Sevk Bilgilerim
 • Tahsilat Bilgilerim
 • Tahakkuk Bilgilerim
 • Adıma Kesinti Yapan Firma/Şahısların Listesi

İnteraktif Vergi Dairesi Sitemine Giriş Yapıldıktan Sonra Yapabileceğiniz İşlemler:

Mükellefiyet İşlemleri:

  • İş yeri adres değişikliği bildirimi
  • İşe başlama bildirimi
  • Mükellefiyet durum yazısı talebi
  • Şube iş yeri açılış bildirimi
  • Şube iş yeri kapanış bildirimi
  • Unvan değişikliği dilekçesi
  • Yönetici değişikliği dilekçesi
  • Muhtasar Beyanname Verme Dönem Değişikliği Bildirimi
  • Ek faaliyete başlama dilekçesi
  • Faaliyet konusu değişikliği dilekçesi
  • Hisse devri dilekçesi
  • İletişim Bilgileri Güncelleme Dilekçesi
  • Sermaye Artırımı Dilekçesi
  • Vergi Türü Değişikliği Dilekçesi
  • Sermaye Azaltımı Dilekçesi
  • Şube Mükellefiyet Yazısı Talebi
  • Apartman Yöneticiliği Sicil Açılış Dilekçesi
  • Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Talep Dilekçesi
  • Yeniden Yoklama Talebinde Bulunma Dilekçesi
  • e-Vergi Levhası Oluşturma
  • Adi Ortaklık İşe Başlama Bildirimi
  • İş Ortaklığı İşe Başlama Bildirimi
  • Turizm Katkı Payı Mükellefiyet Tesisi
  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi

Ödeme ve Borç İşlemleri:

  • Borç durum yazısı talebi
  • Taksitlendirme/Tecil Talebi Dilekçesi (6183 S. Kanunun 48. Maddesi Kapsamında)
  • Taksitlendirme/Tecil Bilgilerim
  • Borç Ödeme ve Detay
  • E-Haciz Bilgilerim
  • Mahsup/İade Talebi Dilekçesi
  • Ödeme Emirlerim
  • Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi
  • Ek Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi
  • 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme İşlemleri
  • Ödemelerim ve Alındılarım
  • Borç olmaması durumunda haciz kaldırma talebi
  • İkincil Sorumluluk Borç Bilgilerim
  • Yurt dışına çıkış harcı sorgulama
  • Sanal Pos Ödemelerim
  • Diğer Ödemelerim

Vergi İşlemleri:

  • Özelge talebi
  • Vergi ceza ihbarnamesi indirim talebi
  • Vergi ceza ihbarnamesi uzlaşma talebi
  • Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine Dair Dilekçe
  • 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Özelge Talebi
  • Engellilik Vergi İndirimi Dilekçesi
  • Mukimlik Belgesi Talebi Dilekçesi (Request For Certificate Of Residence)
  • Gayrimenkul Sermaye İradına Konu Malın Elden Çıkarılması ile Gelirin Son Bulması Dilekçesi
  • Vergi Ceza İhbarnamesinin Düzeltilmesi/Kaldırılması Dilekçesi
  • Bilanço-Gelir Tablosu veya İşletme Hesabı Özeti Onay Talebi
  • Harç ve Değerli Kağıt Bedeli İade Talebi Dilekçesi
  • Eczane Bilgi Formu Talebi
  • İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Gelir Vergisi İade Talep Dilekçesi
  • Satış Hasılatı Bilgi Formu Talebi
  • Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Dilekçesi
  • Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçiş Dilekçesi
  • 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Uzlaşma Talebi Dilekçesi
  • Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname Yükümlülüğünün Sona Erme Bildirimi Dilekçesi
  • Belge İptal Talep Dilekçesi
  • Adres Değişikliği Durumunda Belgelerin Yeni Adreste Kullanılmasına Dair Dilekçe

Beyanname İşlemleri:

  • Beyanname ve Tahakkuk Bilgilerim
  • Geçerli E-Beyanname Sözleşmelerim
  • E-Beyanname sözleşme iptali
  • Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname İşlemleri
  • İş yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi Giriş
  • İş Yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi Ara

Bağlantılar:

  • E-Fatura sistemine erişim
  • Defter beyan sistemine erişim
  • Hazır beyan sistemine erişim
  • Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim
  • Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim
  • ÖKC Bildirimleri

Diğer İşlemler:

 • Cep telefonu bilgisinin güncellenmesi (İVD işlemleri için kullanılan cep tel.)
 • Şifre değişikliği

6- Tereddüt ettiğiniz hususlar veya bilgi almak istediğiniz diğer hususlar hakkında Vergi İletişim Merkezi (VİMER -189) arayabilirsiniz.

Yeni Korona Virüs Hastalığı (Covid-19) nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla elektronik ortamda yapılabilen tüm iş ve işlemlerinizi bu yöntemle yerine getirmenizi önemle tavsiye ederiz.

Kaynak: GİB

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 7,686 total views,  2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir