GELİR VERGİSİ İADESİ

Bilindiği üzere 7162 sayılı Kanun ile 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş ve 27/03/2018 tarihinden önce kale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ile ödenen tazminatlardan kesilen gelir vergilerinin iadesine imkan tanınmıştır.

“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190315-14.htm

İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Nedir?

Yargıtay kararlarında ikale “bozma sözleşmesi“, doğal yollar dışında tarafların ortak iradesiyle sona erdirilmesidir. 4857 sayılı İş Kanununda işçi ve işveren arasında düzenlenen ikale sözleşmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. İkale sözleşmelerinin kaynağı Borçlar Kanunu’dur.

Gelir Vergisi İadesinden Yararlanılacak Ödeme Türleri

Buna göre 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında;

  • Ödenen tazminatlar,
  • İş kaybı tazminatları,
  • İş sonu tazminatları,
  • İş güvencesi tazminatları,
  • Bonus ödemesi,
  • Hizmet ödülü, prim ve ek ödeme gibi çeşitli adlar altında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları üzerine red ve iade edilecektir.

Madde hükmünde yararlanmak için yapılan ödemelerin 27/3/2018 tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu ödemeler üzerinden kesilen vergilerin vergi dairesine ödenmiş olması gerektiği tabiidir.

Zaman Aşımı

213 sayılı Kanunda düzenlenen düzeltme zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapılan başvurular üzerine red ve iade yapılması söz konusu değildir.

Yeni başvurularda 1/1/2014 tarihinden önceki dönemler zaman aşımına uğradığından, bu dönemlere ilişkin başvurular kabul edilmeyecektir. Düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde yapılmış olması şartıyla, maddenin yürürlüğe girdiği 30/1/2019 tarihinden önce yapılan ve düzeltme veya şikayet aşamasında bulunan düzeltme talepleri üzerine de gerekli red ve iade işlemleri yapılacaktır.

İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Başvuru

1.Gelir vergisi iadesine başvuracak kişiler https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden kendi bilgileri üzerinden giriş sağlamalıdırlar. Sonrasında “İşlemlerim” menüsünden “İkale sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Gelir Vergisi İade Talebi” başlıklı ekrana girilir.

2. Sonraki aşamada konu ile ilgili dava açılıp/açılmadığı bilgisinin doldurulması gerekmektedir. Daha sonraki aşamada kesinti yapılan tutara ait ücret bordrosunu dönemi, ikale veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi yapılan mükellefin ( işverenin) Vergi kimlik/ T.C. kimlik numarası ve iade talep edilen gelir vergisi kesintisinin yatırılmasını istediğiniz banka hesabı girilir.

3. Son aşamada ise İkale veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi, Kesinti yapılan dönemin ücret bordrosu ve eklemek istediğiniz diğer belgelere ilişkin belgelerin taranarak sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 6,450 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir