Geri Kazanım Payı Ücreti Geliyor

7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU’NDA değişiklik yapılarak yurt içinde piyasaya arz edilen bazı ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı.

Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerden satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye 25 kuruştan az olmamak üzere ücret tahsil edilmesi uygulaması başlatılmıştı.

Başlangıçta geri kazanım katkı paylarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na beyan edilmesi ve ödenmesi öngörülmekle birlikte daha sonra 7166 sayılı Kanunla bu uygulamadan vazgeçilerek beyanların Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılması öngörülmüştü.

Bu değişiklik sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılan 4.4.2019 tarihli “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği” ile tahsil edilen poşet ücretlerinin beyan dönemini izleyen ayın 24’üne kadar beyanname ile bağlı olunan Vergi Dairelerine beyan edilmesi ve ay sonuna kadar da ödenmesi konusunda düzenleme yapılmıştı. Bu kapsamda beyan dönemleri kurumlar vergisi mükellefleri aylık, gelir vergisi mükellefleri üç aylık dönem olarak belirlenmiştir.

7153 sayılı Yasayla yapılan düzenlemede ayrıca plastik poşetler dışında kalan; koli, şişe, ilaç kutusu, elektronik eşya, beyaz eşya ambalajları, pil vb. diğer ürünler için geri kazanım katılım payı alınmasına ilişkin uygulamaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile başlanılacağı belirtilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu yetki kapsamında internet sayfasında Yönetmelik Taslağı yayımlamıştır.

Taslağa göre poşet dışında kalan diğer ürünler için geri kazanım katkı payı uygulaması 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle başlayacaktır.

Hangi Ürünlerden Geri Kazanım Payı Ücreti Alınacak?

Yönetmelikte;

■    Ambalaj (plastik, kağıt, cam, metal, tekstil, kompozit vb. malzemeden üretilmiş) tanımına uyan ve uymayan malzemeler,

■    İlaçlar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,

■    Bitkisel yağlar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,

■    Madeni yağlar için geri kazanım katılım payı uygulaması,

■    Elektrikli ve elektronik eşyalar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,

■    Lastikler için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,

■    Pil ve akümülatörler için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi konularında detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

ürünlere ilişkin ağırlık, büyüklük gibi teknik bilgiler “bildirim” ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılırken; tahsil edilen geri kazanım katkı payı tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na beyanname ile beyan edilecektir.

Geri Kazanım Payı Ücreti İçin Bildirim ve Beyanda Bulunmayanların Cezası

Bu bildirim ve beyanlara ilişkin olarak Kanunda ağır para ve hapis cezaları öngörülmüştür.

—    Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere (2019 yılı için) 18.037 TL Türk Lirası idarî para cezası verilecektir.

—    Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

—    Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Diğer taraftan 2872 sayılı Kanunda cezaların bildirimlere uygulanacağı yönünde düzenleme yer almakla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde cezaların sadece bildirimlere değil beyanlara da uygulanacağı belirtilmiştir.

Konu ile İlgili TÜRMOB’un Görüşü

Mükellefler için cezaların suç konusu teşkil eden eylemle orantısızlığı (örneğin, 10 TL tutarında yanlış bildirim için dahi 18.037 TL para cezası ve altı ay hapis cezası uygulanabileceği gibi) muhatap tüm kesimler tarafından dikkate alınması ve düzeltilmesi için çaba sarf edilmesi gereken bir husustur.

Yukarıda yer verilen tablodan da anlaşılacağı üzere, pek çok üründen katılım payı alınması planlanmaktadır. Özellikle ambalaj malzemelerinden katılım payı alınması amacıyla hem bildirim hem de beyanname istenmesi uygulamanın neredeyse imkansız olması sonucunu doğuracaktır.

Yönetmelik taslağına göre binlerce ambalaj malzemesi için (örneğin, kek pasta ile birlikte satılan altlık, çiçek saksısı, gıdaya sarılan streç film, çerez kutuları vb.) katılım payı alınması amaçlanmaktadır.

Uygulama imkansızlığının yanı sıra alınması amaçlanan katılım payı ile tüketiciye yansıyan fiyatlar yükselecek, bu durum kriz etkilerinin hissedildiği ülke ekonomimizde enflasyon artışı nedeniyle krizin derinleşmesine yol açacaktır.

Çevrenin korunmasına yönelik her türlü düzenlemenin yanında ve destekleyicisi olmakla beraber uygulanmasının pek çok sorun yaratacağını değerlendirdiğimiz bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

 

 2,394 total views,  4 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir