Güncel SGK Teşvikleri ve Kazanç Hesaplama

Bilindiği üzere son yıllarda işsizlik oranının azaltılması adına işveren taraflı bir çok Sosyal Güvenlik teşviki uygulaması başlatılmıştır. Aşağıdaki tablomuzda personellerin teşviklerden faydalanması durumunda işveren tarafından teşvik sonrası ödenecek tutarlar gösterilmiştir.

Buna göre en kazançlı teşvik 7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Kanununa eklenen geçici 19. maddedir. Buna göre 17103 veya 27103 sayılı Kanun teşviklerinden yararlanan personeller için sadece damga vergisi ödemesi çıkmaktadır.

7103 sayılı Kanun kapsamında teşviklerden yararlanmak için gerekli olan şartlar aşağıdaki açıklanmıştır;

• Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;
– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, 
– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, 
gerekmektedir.

• İşyeri yönünden aranılan şartlar:

– Özel sektör işverenine ait olması,
– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması, 
– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, 
– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 
– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, 
– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, 
gerekmektedir. 

• İmalat veya bilişim sektörü için (17103)

İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL)

• Diğer Sektörler için (27103)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)

• Destek Süresi

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

TEŞVİK TÜRÜTEŞVİKSİZ TEŞVİK TEŞVİK
SONRASI
ÖDENECEK
TUTAR
4447/Geçici 19 uncu madde- İmalat veya bilişim sektörüne uygulanan yeni nesil teşviki (17103)959,4959,40
4447/Geçici 19 uncu madde- Diğer sektörlere uygulanan yeni nesil teşviki (27103)959,4959,40
2828/Ek 1 inci madde- Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınanların istihdamı teşviki (02828)959,4959,40
5510/Ek 2 nci madde- Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında uygulanan teşvik (6. Bölge 26322)959,4882,6576,75
4447/50 nci Madde- İşsizlik ödeneği alanların istihdamı teşviki (15921)959,4857,06102,34
5510/Ek 2 nci madde- Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında uygulanan teşvik (1.2.3.4.5. Bölgeler 25510/16322)959,4524,47434,93
4447/Geçici 10 uncu madde- Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamı teşviki (06111)959,4524,47434,93
4447/Geçici 15 inci madde- İşbaşı eğitim programını tamamlayanların istihdamı teşviki (06645)959,4524,47434,93
4857/30 uncu madde- Engelli istihdamı teşviki (14857)959,4524,47434,93
5746/3 üncü madde- Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında teşvik (05746/15746)959,4326,2633,2
5225/5 inci madde- Kültür yatırım ve girişimlerinin teşviki- Yatırım belgesi için (55225)959,4326,2633,2
5510/81 inci madde ikinci fıkra- Bölgesel istihdam ilave altı puan teşviki (46486/56486/66486)959,4281,42677,98
5225/5 inci madde- Kültür yatırım ve girişimlerinin teşviki- Girişim belgesi için (25225)959,4227,06732,34
5510/81 inci madde (ı) bendi- 5 Puan indirimi (05510)959,4127,92831,48
5510/81 inci madde (i) bendi- Yurtdışına götürülen sigortalılara 5 puan indirimi (06486)370,97127,92243,05

Notlar:
1- Sigortalıya ödenecek brüt ücret tutarı 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır.
2- Listelenen teşviklerden yararlanabilmek için teşvik özelinde gerekli tüm şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Teşviklerin kapsamı, yararlanabilme şartları, süresi ve diğer bilgiler için ilgili mevzuat incelenmelidir.
3- “Teşviksiz Ödenecek Tutar” İşveren payı+işçi payı+işsizlik sigortası dahil edilerek hesaplanmaktadır.
4- “Teşviksiz Ödenecek Tutar” 5510/4-1-a bendi kapsamında tüm sigorta kollarına tabii (1 nolu belge türü) sigortalı bildirimi üzerinden hesaplanmaktadır.
5- “Teşvik Tutarı” ilgili mevzuatında öncelikli beş puanlık indirim öngören teşvikler için önce beş puan indirimli olarak hesaplanmaktadır.
6- Teşviklerden yararlanmaya esas şartların yerine getirildiği varsayılmıştır.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 765 total views,  5 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir