HANGİ HALLERDE İŞÇİNİN İSTİFASI HAKLI SEBEP SAYILIR?

İstifa Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre istifa, kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma, işten ayrılma isteğini bildiren dilekçe şeklinde ifade edilmektedir.  İstifa eden kişi zaten istifa nedeniyle tazminat haklarından yararlanamayacağını bilerek işten ayrılmaktadır.

Kıdem Tazminatına Hak Kazanma

Bilindiği üzere genel kural olarak işçinin kendi istediği ile istifa etmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanamaz. Zira 1475 sayılı Kanununun 14’üncü maddesinde kıdem tazminatına hak kazanma şartları tek tek sayılmıştır.  Yargıtay’a göre bu hüküm, mutlak emredici olup, yorum yoluyla genişletilemez.

İstifanın Haklı Neden Sayılması

4857 sayılı İş Kanunu ve mahkememe kararları ile istifanın haklı sebep sayıldığı ve işçilerin tazminatlarını alabildiği durumlar bulunmaktadır. Söz konusu durumlara ilişkin kararlar ve mevzuattan alınan örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Unutmamak gerekir ki aşağıda sayılan durumlar dışında mahkemece haklı istifaya karar verilecek durumlar çıkabilecektir.

 • İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse[1],
 • İşçinin sigortası işverence geç ve eksik bildirilmişse[2],
 • İşçinin SSK primleri gerçek ücretten yatırılmıyorsa[3],
 • İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakları ödenmiyorsa[4],
 • İşçiden istifa dilekçesi alınmış ancak iş yerinde çalışmaya devam etmişse[5],
 • Resmi tatillerde çalıştırıldığı halde ücreti kendisine ödenmiyorsa,
 • Baskı yoluyla istifa ettirilmişse,
 • Boş bir kağıt imzalatılıp, daha sonra kağıt istifa dilekçesine çevrilmişse,
 • İşçi tarafından rıza ile imzalanmış fakat işleme konmayıp işçi çalışmaya devam etmişse,
 • İstifa şarta bağlı yapılmışsa,
 • İşveren işçiye hakaret etmiş ve işçi de kızıp istifa etmişse,
 • İşçinin iş sağlığını tehdit eden veya iş güvenliğini sağlamayan işverenin uyarılmasına rağmen sorunlar çözülmemişse,

Gibi nedenlerle istifa eden işçilerin istifa sonrası tazminatlarını alabileceği mahkeme kararlarıyla sabittir.

Bu nedenle işverenin işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarması amacıyla işçi üzerinde yukarıda belirtilen durumlara iterek istifa ettirmesi kıdem tazminatını ödemesini gerektirecek sonuçlar doğuracaktır.

[1] Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/13886 Karar: 2012/19879

[2] Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/7060 Karar: 2012/24858

[3] Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/13886 Karar: 2012/19879

[4] Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 16.7.2008 gün 2007/22062 E, 2008/16398 K.

[5] Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas No: 2006/25699, Karar No: 2006/32649

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 1,244 total views,  1 views today

HANGİ HALLERDE İŞÇİNİN İSTİFASI HAKLI SEBEP SAYILIR?” için bir yorum

 • 31 Aralık 2018 tarihinde, saat 05:48
  Permalink

  Hello. I have checked your hukuknediyor.com and
  i see you’ve got some duplicate content so probably it is the reason that you don’t rank high in google.

  But you can fix this issue fast. There is a tool that creates content like human, just search in google:
  miftolo’s tools

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir