Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir?

Yargılama sonucunda iki yıl veya daha az süreli ha­pis cezası ya da adli para cezası almışsanız, kabul etmeniz hâlinde ve gerekli olan şartlar bulunduğu takdirde hakkınızda verilen hükmün beş yıl süreyle açıklanmasının geriye bırakılmasıdır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının şartları nelerdir?

Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkûm olmamış­sanız, mahkemece yeni bir suç işlemeyeceğinize dair kanaat oluşmuşsa, mağdurun veya kamunun uğradığı zararı tamamen gidermişseniz ve hakkınızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesini kabul ederseniz bahsi geçen karar verilebilir.

Suç işlersem veya yükümlülüklere aykırı davranırsam sonucu ne olur?

Mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakıl­ması kararı verirken belirlemiş olduğu 5 yıllık dene­tim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemeniz veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlü­lüklere aykırı davranmanız hâlinde mahkeme ceza içeren söz konusu hükmü açıklar.

Suç işlemezsem ve yükümlülüklere uygun davranırsam sonucu ne olur?

5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlememeniz ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uymanız hâlinde, hiç suç işlememiş gibi kabul edilirsiniz ve hakkınızdakı dava ve verilmiş olan ceza düşer.

Bu karar verilince ne olur? (Sabıkama işler mi?)

Sadece hâkim ve Cumhuriyet savcısının görebilece­ği kendine mahsus bir sisteme kaydedilen bu karar, sabıka kaydı bakımından etkili olmayıp adli sicil kaydınızda da görünmez.

Bu kararı kabul etmek zorunda mıyım?

Bu kararı kabul etmek zorunda değilsiniz. Kabul etmediğiniz takdirde mahkeme hükmünü açıklar. Açıklanan hükmün hukuka aykırı olduğunu düşünü­yorsanız ilgili kanun yollarına (itiraz, temyiz, kanun yararına bozma) başvurabilirsiniz.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar üzerine başvurabileceğim kanun yolları nelerdir?

Bu karar temyiz edilemez, ancak itiraz edilebilir. İti­razınız üzerine ilgili mahkemece hükmün açıklan­masının geri bırakılması kararının şartlarının oluşup oluşmadığı yönünde değerlendirme yapılır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilemeyecek Suçlar

Özel Kanun düzenlemeleri ile bazı suçlar hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının dışında bırakılmıştır.

Buna göre aşağıdaki hallerde sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verilemez:

  • Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlar (CMK md.231/14).
  • Karşılıksız çek keşide etme suçu (5491 sayılı Çek Kanunu md.5/10),
  • İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu,
  • Disiplin veya tazyik hapsi gerektiren fiiller
Terörle Mücadele Kapsamında HAGB Verilebilir mi?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar bakımından 6352 sayılı Kanun m.105/2-b maddesi ile yapılan değişiklikle birlikte HAGB hükümleri uygulanabilmektedir.

Örneğin, terör örgütünün propagandasını yapmak, örgüte yardım etmek gibi suçları işleyenler diğer şartlar varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından faydalanabilirler.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Beraat midir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sanığa yükümlülükler yüklediği için beraat kararı niteliğinde değildir. Nitekim bu yükümlülüğün yerine getirilmesi sonucunda verilecek davanın düşmesi kararı da beraat hükmünü doğurmaz.

Soru-Cevap kısmında yer alan diğer konular için TIKLAYINIZ.

KAYNAKÇA

 1,486 total views,  2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir