İbraname Nedir? Şartları Nelerdir?

İbraname Nedir?

İbraname, işçi veya işveren taraflı hizmet sözleşmesinin sona ermesinden dolayı, işverenden tüm alacaklarını aldığını ve başka alacağının kalmadığının kanıtlanması amacıyla işçiden alınan belgeye denir.

İşçiden Alınan İbranamenin Geçerli Olabilmesi İçin 

4857 sayılı İş Kanununa göre işçiden alınan ibranamenin herhangi bir hükmü bulunmamaktadır. İbraname işlemi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununu ilgilendiren bir konudur.

6098 sayılı TBK’nın 420. maddesine göre ibranamenin geçerli olabilmesi için;

-İbranamenin mutlaka yazılı ve imzalı olması gerekmektedir.

-Sözleşmenin sona ermesinden başlayarak ez an bir aylık sürenin geçmiş olması gerekmektedir.

-İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir.

-İbranamede belirtilen tutarın noksansız ve banka aracılığı ile ödenmiş olması gerekmektedir.

Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

İbraname İşleminde Karşılaşılan Sorunlar

– İbranamenin sözleşme sona ermeden önce alınması.

(Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre  iş akdinin sona ermesinden önce düzenlenen ibranameler geçersizdir.)

-Geleceğe dönük ibraname düzenlenmesi.

İşçinin geleceği öngörememesi nedeniyle geleceğe dönük olarak düzenlenen ibranameler de geçersizdir. Örneğin Yargıtay’ın bir kararında iş kazasının hemen akabinde düzenlenen ibranameye dayanılmış ise de bu ibraname de geçerli kabul edilemez. Çünkü o tarihte maluliyet durumu ve kusur oranları konusunda davacı kesin fikir sahibi değildir

– “Hiçbir alacağım kalmadı” şeklinde ibraname düzenlenmesi.

Yargıtay 9. Dairesinin kararlılık kazanan uygulaması; miktarlar yazılı olduğu takdirde ibranamenin makbuz niteliğinde olduğu, miktar yazılı olmayan ancak alacakların açıkça belirtilmek suretiyle imzalanan belgelerin geçerli mahiyeti taşıdığı yolundadır.

-Düzenlenen ibranamenin tarihinin bulunmaması.

Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre tarihi bulunmayan ibranameler geçersizdir.

– Matbu ve sonradan doldurulduğu anlaşılan ibranameler.

Yerleşik Yargıtay kararlarına göre, ibranamenin matbu olarak düzenlenip, bırakılan boşlukların sonradan doldurulduğu, dinlenen ve ibranamede imzası bulunan tanığında da ifadesinin bu yönde olduğu, ibranamenin önceden alındığı belirtilerek ibranamenin geçersiz sayılmasına karar verilmiştir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 6,654 total views,  2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir