İhbar Süresinin Resmi Tatillere Denk Gelmesi Durumu

4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesinde ihbar süreleri tanımlanmıştır. İhbar süreleri içerisinde resmi tatil veya hafta tatilinin gelmesi durumunda ihbar süresinden mi sayılacağı yoksa ihbar süresine ekleme mi yapılacağı hususu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

İhbar Süreleri

http://www.hukuknediyor.com/ihbar-onelinin-bolunemezligi/
İhbar Süresinin Resmi Tatillere Denk Gelmesi Durumu

Yukarıda verilen sürelerin resmi tatil veya hafta tatiline denk geldiği durumlarda uygulamanın nasıl olacağı 4857 sayılı İş Kanunun hükümlerinde saklanmıştır.

Kanun koyucu bazı izin ve haklarda iş günü kavramını kullanırken bazı izin ve haklarda sadece izin kavramını kullanmıştır.

Örneğin; 4857 sayılı İş Kanunun 26’ncı maddesin derhal fesih hakkının kullanılmasını altı iş günü kavramı ile açıklamıştır.

“ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.”

4857 sayılı İş Kanunu madde-26

Ancak ihbar sürelerinin sayıldığı 17’nci maddede süreler, “iki hafta”, “dört hafta”, “altı hafta” ve “sekiz hafta” gibi sürelerle açıklanmıştır. Söz konusu süreler “gün” şeklinde belirlenmiş, “iş günü” ibaresi kullanılmamıştır.

Bu nedenle ihbar süresi içerisine hafta tatili veya resmi tatillerin girmesi ihbar süresini uzatmayacaktır. Örneğin, 3 yıldan fazla kıdemi olan bir personelin ihbar süresi 8 haftadır. Araya resmi tatil veya hafta tatilinin girmesi süreyi uzatmayacaktır.

İhbar süreleri ve İhbar Tazminatı ile ilgili diğer yazılarımız için TIKLAYINIZ.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 561 total views,  3 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir