İhraç Edilen Malın İthal Edilen Hammadde Bedelinin Yurtdışındaki Alıcı Tarafından Ödenmesi Halinde Yüklenilen KDV’nin İadesi

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

12 nci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şartlarının yerine getirilmiş olması gerektiği,

32 nci maddesinde, Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisinin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edileceği,

hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/A-1.Mal İhracı” başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından İtalya’dan ithal edilen kumaşların aksesuar ve dikim işçiliği yapılarak mamül haline getirildikten sonra Amerika’ya ihraç edilmesine ilişkin olarak yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV nin KDV Genel Uygulama Tebliğinin mal ihracına ilişkin bölümünde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

*İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 28.05.2019 tarih ve 39044742-130[Özelge]-E.453122 sayılı özelgesi.

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

127 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir