İhracat İşlemlerinde Yüklenilen KDV

İhracat, bir ülkenin içerisinde üretilen mal veya hizmetlerin döviz cinsinden karşılığı ile yabancı bir ülkeye satılmasıdır. Bilindiği üzere 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır.

Bir Teslimin İhracat Teslim Sayılabilmesi İçin

Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekir:

a) Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.

b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.

İhracat İşlemlerinde Yüklenilen KDV Listesi

Yüklenilen KDV listesi, esas itibarıyla, iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosunda yer alan hesaplamalara konu olan vergili mal ve hizmet alışlarına ilişkin KDV’nin dayanak belgeler itibarıyla listelenmesinden ibarettir.

İşlemin bünyesine giren vergi miktarına ilişkin listede, iade hakkı doğuran işlem nedeniyle iadesi talep edilen tutarın hangi girdiler nedeniyle yüklenildiğine (örneğin, mamul mal alımları, hammadde alımları, yardımcı malzeme alımları, hizmet alımları, genel gider, ATİK gibi) ilişkin bilgilere, dayanak belgeler itibarıyla yer verilir.

KDV iadelerinde aranan ve elektronik ortamda sistem üzerinden gönderilmesi gereken “Yüklenilen KDV Listesi”nin doldurulmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir:

a) Perakende satış fişi veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi kabul edildiği harcamalara ait KDV tutarlarının indirimi mümkün olduğundan, söz konusu belgeler, yüklenilen KDV listesine dâhil edilebilir. Bu belgelerin gider belgesi olarak kabul edilmediği harcamalara ait KDV ise indirim konusu yapılamayacağından listeye de alınmaz.

b) Bu listeye, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge ayrı ayrı kaydedilir.

c) Aynı mükelleften yapılan alımlar bu listeye belge bazında ayrı ayrı girilir.

ç)İşlemin bünyesine doğrudan giren KDV tutarları ile işlemle ilgili olmak kaydıyla genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklenilen vergilerden işleme isabet eden KDV tutarı yüklenilen KDV listesinde ayrıca yer alır.

Yüklenilen KDV’nin Sistemden Yüklenmesi

Katma Değer Vergisi iade talebine konu olan malın üretimi sırasında üretim sırasında kullanılan ve indirim konusu yapılan faturaların KDV’lerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

Sistem üzerinden girilirken gerekli olan bilgiler;

Alış Faturası, Tarihi, Alış Faturası Serisi, Alış Faturası Sıra No’su, Satıcının Adı-Soyadı / Ünvanı, Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası, Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi, Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı, Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı, Alış Faturasının KDV’si Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV’si, GGB Tescil No’su (Alış İthalat İse), Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü, Yüklenim Türü, Belgenin İndirime Konu Edildiği KDV Dönemi ve Belgenin Yüklenildiği KDV Dönemi gibi bilgilerin girilmesi gerekmektedir. 

Örnek Yüklenilen KDV Listesi aşağıdaki gibidir;

Yüklenim türü: Yüklenim türü kısmında yer alan bölüme aşağıdaki bilgilerden bir tanesinin girilmesi gerekmektedir.

Yüklenim Türleri
1 Doğrudan Yüklenim
2 Genel Giderler
3 ATİK (Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler)

Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlemin Türü:  Tam istisna kapsamına giren işlem türü ihracat işlemleri için 301- Mal ihracatının seçilmesi gerekmektedir. 

Tam istisna kapsamında bünyeye giren işlem farklı ise aşağıdaki tablodan uygun olan seçilmelidir;

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

2,168 total views, 4 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir