İHTİSAS KOMİSYONLARI HAFTA SONU ÇALIŞABİLİR Mİ?

Bilindiği üzere hem belediyelerde hem il özel idarelerinde ihtisas komisyonları kurulmaktadır. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.

İhtisas Komisyonları

5393 sayılı Belediye Kanununa göre meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanuna göre ise meclis toplantısını müteakip imar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır.

Görüleceği üzere kanun koyucu ihtisas komisyonlarının çalışma sürelerinde iş günü ile sınırlandırmıştır.

İş Günü Kavramı

Türk Dil Kurumu iş gününü “tatil günleri dışında kalan, çalışılmak üzere yasayla belirlenmiş gün, çalışma günü” olarak tarif etmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Çalışma Saatleri” başlıklı 99 uncu maddesinde;“Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.” denilmektedir.

Kanunlarda meclis toplantılarında “gün” kavramı kullanılırken , ihtisas komisyonlarında “iş günü” kavramı kullanılarak sınırlandırılma getirilmiştir.

Sayıştay’ın Görüşü

Açıklamalarımıza dayanak teşkil etmesi amacıyla Sayıştay Temyiz Kurulu 19.12.2018 tarih ve 45438 tutanak sayılı kararına göre;

İhtisas Komisyonları için ise Kanunda “Meclis toplantısını müteakip imar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır” denilmek suretiyle, toplantı yapılacak gün sayısı için iş günü ifadesi getirilerek sınırlama yapılmıştır. Kanun Koyucu iş günü ifadesini özellikle getirmiş olup, toplantıların iş günlerinde yapılmasını öngörmüş bulunmaktadır.

Bu nedenle ihtisas komisyonlarında hafta sonu çalışmaları için huzur hakkı alınması mümkün değildir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 923 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir