İLAVE İSTİHDAM ÜCRET DESTEĞİ

Bilindiği üzere 7166 sayılı Torba Kanun ile birlikte 4447 sayılı Kanunun Geçici 19’uncu maddesine ilave istihdam ücret desteği maddesi eklenmiştir. Buna göre kanunun maddesinden tam da anlaşılmayan son 3 ayda 10 günden fazla sigortalılıklarının bulunmaması ve İŞKUR kaydının olması şartları da geçici 19’uncu maddesi kapsamında değerlendirilmiştir.

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ncu maddesi kapsamında 2019 yılından itibaren uygulanmaktadır.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 • 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,

gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

gerekmektedir.

Dokuz Ay Çalıştırılma Zorunluluğu

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, kapsama giren sigortalıların, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda, işverenlerin 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar hakkında, üç aylık sürelerde ücret ve prim desteğinden yararlanmaları için iş sözleşmelerinin;

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15-Toplu işçi çıkarma,

17-İşyerinin kapanması,

19 – Mevsim bitimi,

20- Kampanya bitimi,

22-Diğer nedenler,

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih, nedenleriyle, sigortalının iş sözleşmesinin feshedilmemesi gerekmektedir.

Destek tutarı

 • 02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işverenlere 3 aylık süre ile aylık net asgari ücret düzeyinde (2.020,90 TL) destek sağlanmaktadır.
 • Ücret desteği SGK tarafından iş yerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim borçlarından mahsup edilmesi, işverene ödeme yapılmaması şeklinde uygulanacaktır.

Örnek: 2018/ Ocak-Aralık aylarında en düşük işçi çalıştırılan ayın 2018/Şubat ayında 9 kişi olduğu tespit edilmiştir. Buna göre 2019/ Şubat-Mart-Nisan aylarında 9 kişinin üstünde sayıda çalışan işçiler için (sınırlama olmaksızın) ilave istihdam ücret desteğinden yararlanılacaktır. Ancak işe alınacak personelin İŞKUR kayıtlarının olması ve işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması gerekmektedir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 5,810 total views,  2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir