İŞ KANUNUNA GÖRE MAZERET İZİNLERİ

Mazeret izinleri kendiliğinden oluşmayan verilebilmesi için belirli şartların oluşması gereken izin türüdür. Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanununa göre mazeret izinlerinin talep edilebilmesi belirli koşulların gerçekleşmesine bağlı kılınmıştır. Mazeret izinlerinin kullanımı sırasında çalışandan ücret kesintisi yapılamaz.

Yıllık izinlerin verilmesi işverenin takdirinde iken mazeret izinleri için işveren izni aranmamaktadır. Anlaşılacağı üzere mazeret izinleri olağanüstü durumlarda ortaya çıktığından işverenin takdiri aranmamaktadır.

4857 sayılı İş Kanununa göre mazeret izinleri aşağıdaki gibidir;

  • Evlenen işçiye 3 gün,
  • Evlat edinen işçiye 3 gün,
  • Annesi, babası, eşi, kardeşleri ya da çocuğu ölen işçiye 3 gün,
  • Eşi doğum yapan işçiye 5 gün,
  • Engelli çocuğu tedavi gören işçiye bir yılda toplam 10 gün.

Şayet toplu ve kendi iş sözleşmelerinde yukarıdaki izinlerin dışında mazeret izni konulmuş ise işverenin bu izinleri de kullandırması gerekmektedir. Ayrıca Kanunda belirtilen süreler asgari süreler olup yine iş veya toplu iş sözleşmeleri ile bu süreler uzatılabilir. Örneğin Kanunda eşin anne ve babasının ölümü, taşınma izni gibi mazeret izni bulunmazken sözleşmeler ile bu hükümler eklenebilir.

Yukarıdaki izinlerde en çok karşılaşılan problemler aşağıdaki gibidir;

Ölüm izninde çalışanın sadece annesi, babası, eşi, kardeşleri ve çocuklarının ölümü durumunda izin verilebilmektedir. Çalışanın kayın peder veya kayın validesinin ölümü ile bu izni kullanması mümkün görünmemektedir.

Engelli çocuğu tedavi süresi için yılda toplam 10 gün verilen izin için ise çocuğun en az %70 engelli olması, tedavi ettirilmesi ve bu durumun hastalık raporu ile kanıtlanması gerekmektedir.

Çocuğu hasta olan kişiler için yukarıda açıklamış olduğumuz engellilik durumu dışında bir izin tanımlanmamıştır. Bu nedenle çocuğu hasta olan çalışana tanınan bir mazeret izni bulunmamaktadır. Bundan dolayı çalışanın çocuğunun hastalığı nedeniyle ancak yıllık izin veya ücretsiz izin hakkı kullanılabilir.

Evlilik izninin kaç defa kullanılabileceğine dair mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışanın birden fazla evlilik yapması durumunda da mazeret izinlerinin kullandırılması gerekmektedir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 1,851 total views,  3 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir