İşçinin Nakit Parayı Kendi Tasarrufuna Alıp Kendi Kredi Kartı ile Ödeme Yapması

Bir alışveriş merkezinde büyük bir tekstil firmasında çalışan davacı, müşteriden gelen nakit parayı kendi tasarrufuna geçirip bunun yerine kendi kredi kartı ile ödeme yaptığı ve bu nedenle işten çıkarılmasının haksız olduğunu öne sürmüştür.

Davanın Geçmişi

Müvekkilinin davalı şirketin …….. Forum Alışveriş Merkezindeki ……. mağazasında çalışırken iş akdinin tek taraflı olarak feshedildiğini, 04.03.2008-26.08.2011 tarihleri arası net 845 TL ücretle çalıştığını, ek olarak prim aldığını, işyerinde yemek uygulamasının olduğunu, haftanın 6 günü günde ortalama 12 saat çalıştığını ancak fazla mesai ücretinin ödenmediğini, 14 günlük yıllık izin ücreti alacağının ödenmediğini iş akdinin haksız ve geçersiz feshedildiğini beyanla, kıdem tazminatının, ihbar tazminatının, fazla mesai ücretinin, yıllık izin ücretinin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı Vekilinin Savunması

Davalı vekili 21.06.2012 tarihli cevap dilekçesinde özetle; davacının müvekkili şirkette 01.01.2010-26.08.2011 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin …Noterliğinin 26.08.2011 tarihli 33016 yevmiye no’lu ihtarnamesiyle haklı nedenle feshedildiğini, davacının … adlı bir müşterinin nakit olarak yaptığı alışverişte nakit parayı kendi tasarrufuna aldığını ve alışveriş bedelini kendi kredi kartından ödeyerek kendisine kredi imkanı sağladığını, bu hususun 21.08.2011 tarihinde mağazada yapılan kontrolde tespit edildiğini ve tutanağa geçirildiğini, ayrıca bu alışverişe ilişkin 16.08.2011 tarihli ve 549,90 TL bedelli alışverişi gösterir kredi kartı silibini ve 49,90 TL bedelli alışverişi gösterir slibi ibraz ettiklerini, davacının bu eylemin 4857 sayılı yasanın 25/II-e maddesi kapsamında bağlılık ve doğruluğa uymayan davranışlardan olduğunu, davacının mağaza müdür yardımcısı olarak çalıştığını, son aylık brüt ücretinin 1,337.34 TL olduğunu tüm yasal hak ve alacaklarının Asya Katılım Bankası İkitelli şubesi nezrindeki … no’lu hesaba yasal süresi içinde ödendiğini, haftalık 45 saati aşan çalışmalar karşılığı ücretin düzenli olarak ödendiğini, yıllık izin alacağının olmadığını beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

Yargıtay Kararı

Davacı iş akdinin haksız feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren davacının müşterinin nakit ödediği parayı alarak kendi kredi kartıyla ödeme yaptığı için iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur.

Buna ilişkin tutanak dosyada olup, davacı dava dilekçesinde bu olaydan hiç söz etmemiş cevaba cevap dilekçesinde mevcut vakıa değerlendirildiğinde bu eylemin davacı tarafından tekrarlanmış bir olay olmadığı, gelecekte tekrarlanacağının belirsiz olduğunu işyerine ne şekilde zarar verdiğinin belli olmadığını açıklamış, günlük hayatta da bu tür şeylerin başka işyerlerinde de olduğunu belirtmiştir.

İşten çıkarma nedeni olarak nakit parayı alıp kartla işlem yapması gösterildiğini biliyorum ancak biz çalıştığımız tüm yerlerde bunu yapıyoruz şeklinde bir açıklama yapmış.

Mahkemece de “fesih nedeninin işyerinde sürekli olarak uygulandığının tanık beyanları ile dosyaya yansıdığı, bu şekilde yüze yakın işlem yapıldığının, bu durumun maaşların 3 ay gecikmesinin nedeni ile uygulandığı ve adeta işyeri uygulaması haline geldiğinin tanıklarca ifade edildiği” gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı kabul edilmişse de bu gerekçe yerinde değildir.

Öncelikle işçinin işyerine yapılan nakit ödemeyi alıp kendi kredi kartıyla ödeme yapması doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, işverenin güveninin kötüye kullanılmasıdır. Başkalarının da bu şekilde davranması davacının eyleminin niteliğini değiştirmez.

Davacı tarafça inkar edilmeyen ve tevilli olarak ikrar edilen bu eylem nedeniyle yapılan fesih haklı olup davacının kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle kabulü hatalıdır.

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

279 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir