İşte 9 Maddelik Yargı Reformu Stratejisi

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın açıklamış olduğu 9 maddelik Yargı Reformu Stratejisi aşağıdaki gibidir. 

1- Hak ve Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesi

– Mevzuat gözden geçirilerek gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.

– AİHM’in değerlendirmeleri var, hak ve özgürlüklere dair mevzuat paketleri düzenliyoruz.

– İfade özgürlüğüne dair kararlar istinaftan sonra Yargıtay’da da incelenecek.

-Tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasına yönelik düzenleme yapacağız.

– İnternet sitesine erişimi engellemeye yönelik yeni düzenleme yapacağız

– Yeni insan hakları eylem planı hazırlanacak.

2- Yargı Bağımsızlığı

– Coğrafi teminat getiriyoruz. Mevcut nakil sistemi iyi işlemiyor. Mesleki teminatları bu şekilde güçlendireceğiz.

– Hakim ve savcı adayı alımında, mülakat heyetini genişletiyoruz. Yüksek mahkemelerden temsilci olacak.

– Mesleki kıdem şartlarını yeniden belirliyoruz.

– Disiplin kararlarına yargı yolunu genişletiyoruz. Disiplin cezaları da yeniden belirlenecek.

3- İnsan Kaynaklarının Niteliğinin Artırılması

– Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması 190 binden 100 bine yükseltilecek.

-Hukuk mesleklerine giriş sınavı en önemli yenilik olacak. ÖSYM yapacak. Belirli puanı alanlar avukatlık stajına başlayabilecek.

-Hakim veya savcı noter olabilmesi için ayrıca özel sınavlara da girilecek.

4- Yargıda Performans Sistemi

– Hakimler ceza ve hukuk olmak üzere ihtisaslaşacak. Mesleğin başlangıcında hakimler ceza ve hukuk olarak alınıp uzmanlaştırılacak.

– Çevre, mimar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak

– İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz. 11 ilde istinaf mahkemesi bulunuyor. 4 ilde daha istinaf mahkemesi kurulacak. Yeni kurulacak mahkemeler; Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van.

– Mahkeme nöbet sistemini güçlendiriyoruz. Ceza mahkemeleri 24 saat hizmet verecek.

– Yazı işleri müdürlüğü kariyer meslek olarak yeniden yapılandırılacak. Yazı işleri müdürlüğüne Görevde yükselme ile değil hukuk eğitimi alanların sınavla girebileceği bir kariyer meslek haline dönüştürüyoruz.

5- Savunma Hakkının Etkin Kullanımı

-Savunma hakkı ilk defa ayrı bir başlık altında düzenleniyor. 46 bin avukat sayısı bugün 135 bine yaklaşmıştır.

-Avukatlık sınavına başlamak için hukuk mesleklerine giriş sınavına girmek gerekiyor.

-Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine yönelik yasal yetkilerini genişletiyoruz.

-Bazı iş ve işlemlerin avukat aracılığıyla yapılması zorunluluğu gelecek.

-Kamuda görev yapan avukatların farklı statülerde çalışmaları dolaysıyla yeni düzenleme yapacağız. kamuda nitelikli avukat çalıştıramıyoruz.

-Kamuda görev yapan avukatların statü ve özlük haklarını düzenliyoruz.

-Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vereceğiz.

6- Adalete Erişimin Kolaylaştırılması

-Görevsizlik kararlarının önüne geçmek için düzenleme yapacağız.

-İtiraz sürelerindeki farklılığı sonlandırmak için düzenleme yapacağız.

-Adalete etkili erişim için adli yardım sistemi güçlendirilecektir. 

-Adalet sisteminde kadın haklarına ilişkin uygulamalar geliştirilecektir.

-Yaşlıların adalete erişimini kolaylaştıracak önlemler alınacaktır.

-Yabancıların adalete erişimi güçlendirilecektir.

-Yargıda medya ve halkla ilişkiler kurumsallaştırılacak ve vatandaşların işlerini kolaylaştıracak uygulamalar geliştirilecektir.

7- Ceza Adaleti Sistemi

-Savcıların takdir yetkileri artırılacak.

-Yeterli şüphe için kamu davası açılması zorunludur. Yeterli şüphe basit şüphe olarak görülmektedir. Savcılar sık sık dava açmaktadır. 2018 yılında şüphelilerin %52,6’sı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Açılan davalarda sadece %48 ise mahkumiyet kararı çıkmıştır.

-Savcılık aşamasında ne kadar çok zorun çözersek mahkemelerin yükü o kadar azalacaktır.

-İddianamenin iadesi müessesesi geliştirilecek. İade edilen iddianame oranı %2,6’dır.

-Hukuk fakültesi mezunlarının adli kollukta istihdam edilmesi sağlanacaktır.

8- Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılama Sadeleştirilecek

-Hukuk yargılamalarının basitleştirilmesi sağlanacak ve yargılamaların uzamasına sebebiyet veren usul hükümleri değiştirilecektir.

-Adalete erişim hakkının kötüye kullanılması engellenecektir

-Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargısal çözümü sürecinde uyuşmazlıkları derinleştiren uygulamaların kaldırılması sağlanacaktır.

-Noterliklerin görev tanımları, yargının iş yükünü azaltacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

-İcra ve iflas sisteminin yönetim, personel ve teşkilat yapısı güçlendirilecektir.

-Alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengenin gözetilmesi suretiyle, icra satış sistemi yenilenecek ve takiplerde vatandaşlara yansıyan maliyetler azaltılacaktır.

-İdari yargılama usulünün sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması sağlanacaktır

9- Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Yaygınlaştırılacak

-Ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.

-Hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.

-Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulamanın sürekli takibi ve etki analizi yapılacaktır.

-Kamunun taraf olduğu uyuşmazlıklarda sulh müessesesinin etkili uygulanması sağlanacaktır.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 4,091 total views,  4 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir